PBL Eiernettverk

PBL Eiernettverk

PBL Eiernettverk er et strategisk nettverk der man tar opp ulike muligheter og utfordringer i sektoren, sammen med en gruppe likesinnede.

Hva får du som deltaker av PBL Eiernettverk?

Relasjonsbygging

Innspill og diskusjoner med andre eiere i sektoren, og tilgang på ressurspersoner i PBL.

Jobbe strategisk

Strategisk arbeid med barnehagenes fremtid i sektoren fra et eierperspektiv.

Politisk innsikt

Politisk analyse og påvirkning av vilkår, krav og rammer for drift.

I PBL Eiernettverk er det både rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.

PBL Eiernettverk er for deg som:

  • Ser nytten av et nettverk med likesinnede, hvor man kan diskutere problemstillinger med ulike innfallsvinkler.
  • Vil bidra til å videreutvikle sektoren til det beste for barn, foreldre/foresatte og samfunnet forøvrig.
  • Eier en eller flere private barnehager og er medlem av PBL.

Samling i Bodø høsten 2021

Bli med til Bodø 20.-22. september! Her møtes PBL Eiernettverk for å drøfte aktuelle problemstillinger og hvordan vi kan sikre gode rammer for videre drift av private barnehager.

Eier du en PBL-barnehage kan du melde deg på samlingen, og du vil samtidig bli innmeldt i PBL Eiernettverk (hvis du ikke allerede er medlem). Medlemskap er kostnadsfritt forutenom fysiske samlinger du velger å delta på.

Les mer om samlingen

Tema for samlingen:

  • Barnehagenes viktige samfunnsoppdrag.
  • Rammer og finansiering av private barnehager.
  • Storberget-utvalget og høringsprosess.
  • Utfordringer og problemstillinger fremover for deg som barnehageeier.
  • Scenarioarbeid: Hvordan ser barnehagesektoren ut i fremtiden?
  • Samarbeid for en bedre barnehagesektor for barn, foreldre og samfunnet for øvrig.
  • «Speeddating» med ulike fagpersoner i PBL. Mulighet for å booke møte med ulike fagpersoner, eller delta på sesjoner i mindre grupper.

Er dette noe for deg?

Som medlem av PBL og PBL Eiernettverk bidrar du til å sikre gode rammer for drift for alle barnehager. Storberget-utvalget har skapt usikkerhet rundt fremtidig finansiering av private barnehager. Ønsker du å engasjere deg, vite hva du kan gjøre og få fornyet energi og motivasjon? Da er denne samlingen for deg!

Påmelding og informasjon

Sted

Samlingen finner sted i Bodø og PBL-huset. Overnatting ordner vi på nærliggende hotell. Vi vil benytte fasiliteter i byen og nærområdet til sosiale aktiviteter og bespisning.

Tid

Fra mandag 20. september 2021 kl. 18.30
Til onsdag 22. september 2021 kl. 14.00

 

Pris

4.900 kroner ekskl. mva.

Prisen dekker reelle utgifter med samlingen, som overnatting, middag, lunsj og aktiviteter.Reise til/fra Bodø er ikke inkludert.

Pris u/overnatting: 2.800 kroner ekskl. mva.
Ønsker du ordne overnatting selv, så kan du velge dette alternativet.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 23. august (begrenset antall plasser)

Når du melder deg på samlingen, blir du også innmeldt i PBL Eiernettverk, hvis du ikke allerede er det. Medlemskap i PBL Eiernettverk er helt kostnadsfritt for utenom fysiske samlinger du velger å delta på.

Hva er PBL Eiernettverk?

PBL Eiernettverk startet opp høsten 2020. Utganskpunktet var fysiske samlinger, men grunnet koronapandemien har nettverket møttes digitalt. 

Medlemskap i PBL Eiernettverk er kostnadsfritt, foruten fysiske samlinger du velger å delta på. 

Eiernettverket er et strategisk nettverk med eiere av en eller flere private barnehager, der deltakerne tar opp ulike muligheter og utfordringer i sektoren. Det er rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.Vei videre