PBL Eiernettverk

PBL Eiernettverk

PBL Eiernettverk er et strategisk nettverk der man tar opp ulike muligheter og utfordringer i sektoren, sammen med en gruppe kompetente likesinnede.

Hva får du som deltaker av PBL Eiernettverk?

Relasjonsbygging

Innspill og diskusjoner med andre eiere i sektoren, og tilgang på ressurspersoner i PBL.

Jobbe strategisk

Strategisk arbeid med barnehagenes fremtid i sektoren fra et eierperspektiv.

Politisk innsikt

Politisk analyse og påvirkning av vilkår, krav og rammer for drift.

I PBL Eiernettverk er det både rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.

PBL Eiernettverk er for deg som:

 • Ser nytten av et nettverk med likesinnede, hvor man kan diskutere problemstillinger med ulike innfallsvinkler.
 • Vil bidra til å videreutvikle sektoren til det beste for barna.
 • Eier en eller flere private barnehager og er medlem av PBL.

Påmelding

Første samling er digital, gratis og helt uforpliktende. Bli med på møtet og finn ut om PBL Eiernettverk er noe for deg. Meld deg på ved å sende oss en e-post. 

Oppstart høsten 2020

Vi inviterer til første samling digitalt. Denne samlingen er åpen for alle som er nysgjerrig på hva et eiernettverk er, og deltakelse er helt uforpliktende. De som ønsker videre deltakelse, melder fra i etterkant av første møte.

En nettverkssyklus varer ett år med tre samlinger. Én samling på høsten og to samlinger på våren.

Praktisk informasjon

Dato for samlinger høst og vår 2020-2021

 • 21. september 2020: Informasjonsmøte fra 13.00 – 14.30 digitalt (åpent for alle som er nysgjerrig).
 • 2. desember 2020: Samling 1 i Oslo 9.30 – 15.00 på Radisson Blu Gardermoen.
 • Vår 2021: Samling 2 og 3. Gruppen bestemmer dato for våren i felleskap.

Hvor møtes vi?

 • Vi bruker Teams for å møtes digitalt (du får tilsendt innkalling i kalenderen).
 • Samling 1 og 2 finner sted i Oslo på Radisson Blu Gardermoen.
 • Samling 3 finner sted på Arnøy brygge med overnatting.

 

Pris

Pris for ett år PBL Eiernettverk er 15.000,- eks. mva.

 

Samlingene ledes av en fast nettverksfasilitator i PBL. Nettverket inviteres til å jobbe med problemstillinger og utfordringer fra et eierperspektiv, og er mye casebasert. Vi innhenter innledere om tema nettverket ønsker å vite mer om. Deltakerne vil også bli utfordret til å holde innledninger om selvvalgte tema. 

Tentativ plan for samlingene

Tema og oppbygging av samlinger påvirkes av ønsker fra nettverksdeltakerne.

Samling 1

 • Presentasjon av deltakere
 • Behovet for strategisk arbeid nasjonalt og lokalt nivå for barnehagesektoren ved adm.dir. PBL Anne Lindboe.
 • Hvordan lage en god strategi? Hvorfor er det viktig – hvordan komme i gang? ved direktør arbeidsgiveravdelingen/forhandlingssjef i PBL Espen Rokkan

Samling 2

Økonomi og tilskudd – Hvordan forberede nytt driftsår?

Samling 3

 • Fremtidens barnehagesektor – pulsen på politikken
 • Fremlegg fra deltakere
 • Vurdere videreføring av nettverk – evaluering