PBL Eiernettverk

PBL Eiernettverk

PBL Eiernettverk er et strategisk nettverk der man tar opp ulike muligheter og utfordringer i sektoren, sammen med en gruppe likesinnede.

Hva får du som deltaker av PBL Eiernettverk?

Relasjonsbygging

Innspill og diskusjoner med andre eiere i sektoren, og tilgang på ressurspersoner i PBL.

Jobbe strategisk

Strategisk arbeid med barnehagenes fremtid i sektoren fra et eierperspektiv.

Politisk innsikt

Politisk analyse og påvirkning av vilkår, krav og rammer for drift.

I PBL Eiernettverk er det både rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.

PBL Eiernettverk er for deg som:

  • Ser nytten av et nettverk med likesinnede, hvor man kan diskutere problemstillinger med ulike innfallsvinkler.
  • Vil bidra til å videreutvikle sektoren til det beste for barn, foreldre/foresatte og samfunnet forøvrig.
  • Eier en eller flere private barnehager og er medlem av PBL.

Samling i Bodø høsten 2021

Bli med til Bodø 20.-22. september! Her møtes PBL Eiernettverk for å drøfte aktuelle problemstillinger og hvordan vi kan sikre gode rammer for videre drift av private barnehager.

Eier du en PBL-barnehage kan du melde deg på samlingen, og du vil samtidig bli innmeldt i PBL Eiernettverk (hvis du ikke allerede er medlem). Medlemskap er kostnadsfritt forutenom fysiske samlinger du velger å delta på.

Les mer om samlingen

Tema for samlingen:

  • Barnehagenes viktige samfunnsoppdrag.
  • Rammer og finansiering av private barnehager.
  • Storberget-utvalget og høringsprosess.
  • Utfordringer og problemstillinger fremover for deg som barnehageeier.
  • Scenarioarbeid: Hvordan ser barnehagesektoren ut i fremtiden?
  • Samarbeid for en bedre barnehagesektor for barn, foreldre og samfunnet for øvrig.
  • «Speeddating» med ulike fagpersoner i PBL. Mulighet for å booke møte med ulike fagpersoner, eller delta på sesjoner i mindre grupper.

Er dette noe for deg?

Som medlem av PBL og PBL Eiernettverk bidrar du til å sikre gode rammer for drift for alle barnehager. Storberget-utvalget har skapt usikkerhet rundt fremtidig finansiering av private barnehager. Ønsker du å engasjere deg, vite hva du kan gjøre og få fornyet energi og motivasjon? Da er denne samlingen for deg!

Påmelding og informasjon

Sted

Samlingen finner sted i Bodø og PBL-huset. Overnatting ordner vi på nærliggende hotell. Vi vil benytte fasiliteter i byen og nærområdet til sosiale aktiviteter og bespisning.

Pris

4.900 kroner ekskl. mva.

Prisen dekker reelle utgifter med samlingen, som overnatting, middag, lunsj og aktiviteter.
Reise til/fra Bodø er ikke inkludert.

Pris u/overnatting: 2.800 kroner ekskl. mva.

Ønsker du ordne overnatting selv, så kan du velge dette alternativet.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 20. august (begrenset antall plasser)

Når du melder deg på samlingen, blir du også innmeldt i PBL Eiernettverk, hvis du ikke allerede er det. Medlemskap i PBL Eiernettverk er helt kostnadsfritt for utenom fysiske samlinger du velger å delta på.

Hva er PBL Eiernettverk?

PBL Eiernettverk startet opp høsten 2020. Utganskpunktet var fysiske samlinger, men grunnet koronapandemien har nettverket møttes digitalt. 

Medlemskap i PBL Eiernettverk er kostnadsfritt, foruten fysiske samlinger du velger å delta på. 

Eiernettverket er et strategisk nettverk med eiere av en eller flere private barnehager, der deltakerne tar opp ulike muligheter og utfordringer i sektoren. Det er rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.Vei videre