PBL Eiernettverk

PBL Eiernettverk

PBL Eiernettverk er et strategisk nettverk der man tar opp ulike muligheter og utfordringer i sektoren, sammen med en gruppe likesinnede.

Hva får du som deltaker av PBL Eiernettverk?

Relasjonsbygging

Innspill og diskusjoner med andre eiere i sektoren, og tilgang på ressurspersoner i PBL.

Jobbe strategisk

Strategisk arbeid med barnehagenes fremtid i sektoren fra et eierperspektiv.

Politisk innsikt

Politisk analyse og påvirkning av vilkår, krav og rammer for drift.

Bli med på samling i Lofoten 9. - 11- mai

Vi ønsker alle deltakere i PBL Eiernettverk velkommen til fysisk samling på Svinøya i Lofoten. Her blir det gode diskusjoner og viktige tema som opptar sektoren. Er du ikke med i nettverket, så meldes du automatisk inn ved påmelding til samlingen. Det er kostnadsfritt å være med i PBL Eiernettverk, foruten fysiske samlinger du velger å delta på. 

Les mer om samlingen

I PBL Eiernettverk er det både rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.

PBL Eiernettverk er for deg som:

 • Ser nytten av et nettverk med likesinnede, hvor man kan diskutere problemstillinger med ulike innfallsvinkler.
 • Vil bidra til å videreutvikle sektoren til det beste for barn, foreldre/foresatte og samfunnet forøvrig.
 • Eier en eller flere private barnehager og er medlem av PBL.

Møteplan 2022

 • Digital samling 24. mars.
 • Fysisk samling i Bodø i mai/juni
 • Digital samling september
 • Fysisk samling oktober/november.

NB: Planen kan endres.

PBL Eiernettverk møtes for å drøfte aktuelle problemstillinger og hvordan vi kan sikre gode rammer for videre drift av private barnehager.

Eier du en PBL-barnehage kan du melde melde deg inn i PBL eiernettverk. Medlemskap er kostnadsfritt forutenom fysiske samlinger du velger å delta på.

Tema for nettverket:

 • Barnehagenes viktige samfunnsoppdrag.
 • Rammer og finansiering av private barnehager.
 • Storberget-utvalget og høringsprosess.
 • Utfordringer og problemstillinger fremover for deg som barnehageeier.
 • Scenarioarbeid: Hvordan ser barnehagesektoren ut i fremtiden?
 • Samarbeid for en bedre barnehagesektor for barn, foreldre og samfunnet for øvrig.

Er dette noe for deg?

Som medlem av PBL og PBL Eiernettverk bidrar du til å sikre gode rammer for drift for alle barnehager. Storberget-utvalget har skapt usikkerhet rundt fremtidig finansiering av private barnehager. Ønsker du å engasjere deg, vite hva du kan gjøre og få fornyet energi og motivasjon? Da er dette nettverket for deg.

Påmelding og informasjon

Sted

Fysiske samlinger finner sted i PBLs lokaler i Bodø eller Oslo. Overnatting ordner vi på nærliggende hotell. Digitale samlinger skjer på Teams. 

Møteplan 2022

Møteplan settes fra år til år. 

 • Digital samling 24. mars.
 • Fysisk samling i Bodø i mai/juni
 • Digital samling september
 • Fysisk samling oktober/november.

Pris

Deltakelse i nettverket digitalt er kostnadsfritt. De fysiske samlingene prises for å dekke reelle utgifter med samlingen, som overnatting, middag, lunsj og aktiviteter. Reise til/fra Bodø/Oslo vil ikke være inkludert.

Hva er PBL Eiernettverk?

PBL Eiernettverk startet opp høsten 2020. Medlemskap i PBL Eiernettverk er kostnadsfritt, foruten fysiske samlinger du velger å delta på. 

Eiernettverket er et strategisk nettverk med eiere av en eller flere private barnehager, der deltakerne tar opp ulike muligheter og utfordringer i sektoren. Det er rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.Vei videre