Bli med på workshop om IA sitt bransjeprogram for barnehager!

Bli med på workshop om IA sitt bransjeprogram for barnehager!

Den nye IA-avtalen trådte i kraft 1. januar 2019. Barnehager er en av sju utvalgte bransjer hvor det settes inn ekstra ressurser for å redusere sykefravær og frafall i sektoren. Nå kan du være med å påvirke bransjeprogrammet for barnehagene.

Publisert:

Den nye IA-avtalen gjelder alle bedrifter i alle næringer og varer frem til 2022.

Bransjeprogram med 15 aktører

PBL er en av 15 aktører som er med i et eget bransjeprogram for barnehager.

Dette bransjeprogrammet for barnehager skal sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere i barnehagene jobbe sammen med utfordringene i bransjen.

Som start på prosjektet, inviteres barnehagene nå til å delta på workshop som er satt opp fire steder i landet (se oversikt nederst i artikkelen).

På workshopen får din barnehage bli bedre kjent med prosjektet og med flere av aktørene og verktøyene som kan være viktige i arbeidet med økt nærvær i barnehagene.

Klikk her for å melde deg på.

«En bra dag på jobb»

Det tas blant annet utgangspunkt i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sitt prosjektverktøy «En bra dag på jobb». På workshopen kan din barnehage melde eventuell interesse for å delta i det videre arbeidet med bransjeprogrammet.

PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å delta på workshopen og også vurdere å ta videre del i prosjektet.

Se vedlagte informasjon for påmelding til workshopen og mer informasjon om prosjektet.

For barnehagene som blir med i det videre arbeidet i bransjeprogrammet, er det viktig å presisere at dette ikke er noe som skal gjøres i tillegg til arbeidsoppgaver dere har i dag, men skal være hjelp i det arbeidet som allerede gjøres i barnehagene. Barnehagene som får delta i bransjeprogrammet, vil i løpet av perioden få verktøy, oppfølging og ressurser i arbeidet.

63 prosent høyere sykefravær

Den nye IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum og målet er å få ned sykefraværet med 10 prosent innen 2022.

Kjennetegn ved barnehagebransjen:

  • 94.500 ansatte, fordelt på 5.800 virksomheter
  • Det er stor variasjon på størrelse og eierform
  • 88 prosent av de ansatte er kvinner
  • Det legemeldte sykefraværet er på åtte prosent, det er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet
  • I 2018 utgjorde sykefraværet i barnehager om lag 1.434.000 tapte dagsverk
  • Stor grad av trivsel i arbeidet

Dette er workshopene du kan velge å melde deg på:

Tromsø, 31 mars 2020
Clarion Hotel Edge Tromsø

Sandefjord, 14. april 
Scandic Sandefjord

Lillestrøm 28. april
Thon Hotel Arena

Bergen, 12. mai
Clarion Bergen Airport

Klikk her for å melde deg på.