Delta i leder- eller eiernettverk helt gratis!

Nettverksledere i PBL Aurora Dyrnes og Anne Vikjord.

Delta i leder- eller eiernettverk helt gratis!

Siden 2016 har PBL tilbudt deltakelse i PBL Ledernettverk, og i 2021 ble også PBL Eiernettverk lansert. Under pandemien ble deler av tilbudet gjort digitalt, og deltakelse på disse samlingene er helt gratis.

Publisert:

Savner du et felles fora der du kan «kaste ball» og sparre med likesinnede? Da er nettverk i PBL noe for deg. Nettverk i PBL er et gratis, digitalt tilbud til deg som synes at det å være daglig leder i en barnehage eller stå i utfordringer som eier av privat barnehage, tidvis er ensomt. Nettverkene møtes digitalt tre til fem ganger i året i tillegg får deltakerne tilbud om to fysiske samlinger i året. De fysiske samlingene betaler man kun for dersom man deltar, og deltakelse er frivillig.

– Vi treffer ofte på ledere og eiere i medlemsmassen som synes det er krevende å stå alene med utfordringer. Deltakelse i nettverk gjør at man knytter gode relasjoner til andre som står i de samme gleder og utfordringer. Det opplever vi betyr mye for deltakerne, sier nettverksleder Aurora Dyrnes.

Den nye strukturen på nettverkene skal gi mer fleksibilitet for deltakerne.

– Tidligere hadde vi fast fem fysiske samlinger i året og deltakerne betalte pr. år. Dette ble litt lite fleksibelt. Vi opplevde at en hektisk hverdag med flere uforutsette hendelser, som flere av lederne i medlemsbarnehagene opplever, bedre lot seg kombinere med et digitalt opplegg. Det betyr at mindre tid går med til reising, det er kostnadsbesparende og gir ledere mulighet for å bistå på avdeling ved sykdom eller annet. Det er fortsatt viktig å treffes fysisk innimellom, og derfor legger vi også opp til det to ganger i året, forklarer Dyrnes.

Det tilbys to ulike nettverk, ett for daglige ledere og ett for eiere av medlemsbarnehager i PBL.

PBL Ledernettverk

PBL Ledernettverk egner seg om du er helt fersk som daglig leder eller du har jobbet i mange år. Ledernettverk er for deg som ønsker å bli en bedre leder, og ønsker et fellesskap med andre barnehageledere.

– Våre nettverk er sammensatt av fantastiske daglige ledere med ulik ansiennitet og bakgrunn og ikke minst ulikt geografisk tilholdssted. Savner du noen å diskutere store og små problemstillinger fra arbeidshverdagen med, så er dette nettverket for deg, sier nettverksleder Anne Vikjord.

Les mer om PBL Ledernettverk

PBL Eiernettverk

Eiernettverket startet opp høsten 2021. I PBL Eiernettverk er det både rom for lokale problemstillinger, og diskusjoner om hvordan sektoren utvikler seg og hvordan fremtidens barnehagesektor bør se ut.

– Eiernettverket er forskjellig fra ledernettverket. Her bruker vi tid på tema som er aktuelle i eierrollen. I tillegg er deltakerne her mer opptatt av det interesseplitiske arbeidet og hvordan vi kan sikre gode rammer for videre drift av private barnehager, forklarer Vikjord.

Les mer om PBL Eiernettverk

Bli med i nettverk

Ønsker du høre mer om nettverkene i PBL eller melde deg på? Send oss en e-post til