Ønsker kandidater til nasjonalt foreldreutvalg for barnehager

Ønsker kandidater til nasjonalt foreldreutvalg for barnehager

Før 1. januar 2024 skal et nytt foreldreutvalg for barnehager (FUB) være oppnevnt, og Kunnskapsdepartementet ønsker forslag på kandidater. PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å foreslå kandidater, slik at også foreldre med barn i private barnehager blir representert i utvalget.

Publisert:

Før påske sendte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ut invitasjon til å komme med forslag til kandidater til nytt foreldreutvalg for barnehager for fireårsperioden 2024-2027, ettersom sittende foreldreutvalg er inne i sitt siste virkeår.

Frist for å foreslå nye medlemmer er 25. mai 2023.

Viktig at foreldre blir hørt

– Foreldre er en viktig ressurs for barnehage og skole. Godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem har stor betydning for barn og elevers læringsmiljø og oppvekstvilkår. Det er viktig at foreldrene er synlige og blir hørt i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker, skriver Brenna i invitasjonen.

Foreldreutvalget for barnehager skal ha seks medlemmer og to varamedlemmer, herunder leder og nestleder. Kandidatene som foreslås må ha erfaring fra lokalt arbeid som foreldrerepresentanter, og ha barn i barnehage på oppnevningstidspunktet og i hoveddelen av utvalgsperioden fra 2024 til 2027.

Les mer om FUB, og foreslå kandidater.

Nye regler av stor betydning for barn og foreldre

I løpet av kommende utvalgsperiode skal regjeringen innføre nye regler for private barnehager. Reglene kan få stor innvirkning på de private barnehagenes forutsetninger for fortsatt å kunne levere et godt og mangfoldig barnehagetilbud til 131.000 barn og deres foreldre over hele Norge. Det er derfor viktig at stemmene til foreldre med barn i private barnehager blir hørt, også i foreldreutvalget for barnehager, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Han legger til en sak som er særlig aktuell og relevant for foreldrene:

Forslaget fra regjeringen om å gi kommunene verktøy til å overstyre foreldrenes valg av barnehage.

– Forslaget har ikke støtte, verken i barnehagesektoren eller i befolkningen. Det er åpenbart en sak som et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager bør engasjere seg i, sier Schjelderup.