Norske barnehager på topp i fersk måling

Norske barnehager på topp i fersk måling

Norske foreldre er betydelig mer fornøyd med barnehagene sine enn foreldre i Sverige, Danmark og Finland. Barnehagene scorer også betydelig bedre på foreldretilfredshet enn barneskolene og ungdomsskolene. Og aller best scorer de private barnehagene.

Publisert:

Dette viser en fersk undersøkelse utført av EPSI Rating Norge, som hvert år måler brukertilfredsheten med utdanningsløpet i Norge og nabolandene.

– Det at foreldre er så godt fornøyde med barnehagene, har vi sett så mange ganger at det nesten blir oppfattet som en selvfølge. Men det er ingenting som kommer av seg selv. Så dette skal både eiere, ledere og ansatte ta som en klapp på skulderen, enten de er i kommunale eller private barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Vesentlig bedre enn skolene

Hvert år siden 2009 har EPSI Rating Norge utført spørreundersøkelser om tilfredsheten med private og kommunale barnehager, samt resten av utdanningsløpet.

I årets undersøkelse kommer barnehagesektoren totalt ut med 78,8 poeng. Dette er en liten økning (0,8 prosentpoeng) sammenlignet med fjoråret.

Til sammenligning oppnår norske barneskoler og ungdomsskoler henholdsvis 71,4 og 66,6 poeng i sin del av undersøkelsen.

Vesentlig bedre enn nabolandene

Norske barnehager kommer også vesentlig bedre ut enn barnehagene i Finland, Danmark og Sverige.

Finland er nærmest på foreldretilfredshet, og ligger 4,1 poeng bak Norge, mens Danmark scorer lavest og ligger 14 poeng under de norske barnehagene.

– Forskjellene er så store at det burde være interessant for myndighetene å se nærmere på hvorfor det er sånn. Selv tror jeg at miksen av kommunale og private barnehager i Norge er en vesentlig del av suksessen. I Norge går halvparten av barna i private barnehager, mens fordelingen er om lag 80/20 i favør offentlige barnehager i øvrige nordiske land, sier Anne Lindboe.

Høye forventninger

Både kommunale og private barnehager kommer godt ut i målingen.

Foreldre har imidlertid både litt høyere forventninger til private barnehager og er litt mer fornøyde.

Der forskjellene er størst, er hvor foreldrene vurderer tjenestene de får opp mot den prisen de betaler.

Bra koronahåndtering

I fjorårets og årets EPSI-undersøkelse er foreldre og studenter også blitt spurt om hvordan de opplever håndteringen av covid-19-pandemien.

Også på dette området skiller barnehagene seg ut i positiv retning.

Tallene viser også at tilfredsheten med håndteringen var enda høyere i 2021 enn i 2020.

– Noe av alt vi har lært av pandemien er at uten barnehager, stopper Norge. Både ansatte og ledere i barnehagene har strukket seg veldig langt for å gi et så normalt tilbud som mulig i en alt annet enn normal situasjon. Det er hyggelig at tilbakemeldingene fra foreldrene er så gode som de er. Så får vi bare håpe at den smittebølgen og de innstrammingene vi nå ser, er forbigående. For nå er det mange der ute som ikke ser hvordan de skal klare stort mer uten at det går på bekostning av tilbudet til barna, sier Anne Lindboe.

Sier ikke alt om kvaliteten

Anne Lindboe er tydelig på at kvaliteten i barnehager ikke kan måles gjennom foreldretilfredshet alene.

Foreldrene er som regel i barnehagen bare ved levering og henting og har derfor ikke dyp innsikt i det pedagogiske arbeidet gjennom hele dagen.

– Samtidig har foreldrene et våkent øye med samspillet mellom barna og de ansatte, og de har daglig kommunikasjon med barnehagen om alt fra lek, aktiviteter og kosthold til barnets trivsel. Dermed kan ikke foreldreundersøkelser avvises som irrelevante, sier Anne Lindboe.

LES OGSÅ: Foreldreundersøkelsen fra Udir: Fortsatt høy tilfredshet med barnehagene