Ny foreldrebetaling vedtatt i Stortinget

Ny foreldrebetaling vedtatt i Stortinget

Stortinget har gjennom behandlingen av statsbudsjettet vedtatt å redusere foreldrebetalingen i barnehagene. Noen endringer gjelder fra nyttår, mens andre endringer gjelder fra 1. august 2023.

Publisert:

Prisen for en heltids barnehageplass reduseres fra nyttår med 50 kroner til 3.000 kroner i måneden.

Det er nå formelt vedtatt etter at Stortinget onsdag behandlet de områdene av statsbudsjettet for 2023 som omfatter forslag behandlet i utdannings- og forskningskomiteen.

Stortingets vedtak om foreldrebetaling er i korte trekk følgende:

  1. Maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 3 000 kroner per måned og 33 000 kroner per år fra januar 2023.
  2. For kommunene i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms (tiltakssonen) blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 0 kroner fra august 2023.
  3. Inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer i uken settes til 615 590 kroner per år fra august 2023.

Når foreldrebetalingen går ned, vil barnehagene få inntektsbortfallet kompensert gjennom økt driftstilskudd.

Ettersom vedtaket i Stortinget er i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett, er dette allerede innbakt i tilskuddssatsene som kommunene har beregnet for 2023.

Se også PBLs rådgivningsartikkel om makspris (krever innlogging).