Makspris foreldrebetaling

Makspris foreldrebetaling

Foreldre skal ikke betale mer enn maksimalpris for en barnehageplass.