Makspris foreldrebetaling

Makspris foreldrebetaling

Foreldre skal under normale omstendigheter ikke betale mer enn maksimalpris for en barnehageplass.