Makspris

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass.