Husk å varsle om eventuell endring i foreldrebetalingen

Husk å varsle om eventuell endring i foreldrebetalingen

Regjeringen har foreslått å øke maksprisen for foreldrebetaling gjeldende fra 1. januar 2022. Det er viktig at barnehagene informerer om en eventuell økning til foreldrene i henhold til vedtektene.

Publisert:

Solberg-regjeringen har foreslått å øke maksprisen med 85 kroner i måneden til 3.315 kroner fra 1. januar 2022. Støre-regjeringen har i sitt budsjett foreslått at denne økningen skal bli stående frem til 1. august 2022. Fra 1. august 2022 er det foreslått at maksprisen skal reduseres med 265 kroner i måneden, til ny makspris 3.050 kroner i måneden. 

Selv om det er stor sannsynlighet for at økningen vil tre i kraft, skal saken endelig behandles av Stortinget som en del av statsbudsjettet, trolig i løpet av desember 2021.

For å kunne kreve økt foreldrebetaling fra 1. januar, må du sjekke hva som er avtalt mellom barnehagen og foreldrene. Svaret på dette finner dere som oftest i barnehagevedtektene og/eller i foreldrekontraktene.

I barnehagens avtale med foreldrene vil det som regel være en av to bestemmelser om maksprisen:

• Vedtektene bestemmer at styret kan endre foreldrebetalingen, og at det er en frist for å varsle slike prisendringer. I slike tilfeller bør styret snarest mulig vedta å øke foreldrebetalingen. Deretter må styrevedtaket varsles til foreldregruppen med den frist for endringer som er fastsatt.

• Vedtektene bestemmer at betalingssatsene følger Stortingets vedtak om maksimalpris i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Med en slik formulering har barnehagen sikret seg en adgang til å justere foreldrebetalingen i tråd med maksprisen, uten å måtte fatte et styrevedtak ved endringer.

Dette bør du få med

Varselet som går til foreldrene bør være tydelig på at årsaken til endringen i foreldrebetalingen er Stortingets endring av makspris i forskriften, samt tidspunktet endringen vil gjelde fra.

Noen barnehager har eksterne aktører som sender ut faktura på foreldrebetalingen. Husk å påse at korrekt beløp for foreldrebetaling blir videreformidlet til den som er ansvarlig for fakturering.

Les mer om foreldrebetaling og makspris på våre rådgivingssider. (Kun for medlemmer, krever innlogging.)