Foreldrebetaling for 2022 vedtatt

Foreldrebetaling for 2022 vedtatt

Stortinget har vedtatt at maksimalprisen for foreldrebetaling endres to ganger i 2022.

Publisert:

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022 har Stortinget vedtatt følgende:

  1. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 3 315 kroner per måned fra 1. januar 2022 og 3 050 kroner per måned fra 1. august 2022, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1. Samlet foreldrebetaling per år for 2022 fastsettes til 35 140 kroner.
  2. inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer settes til 598 825 kroner per år fra 1. august 2022, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

Gratis kjernetid og maksimalt seks prosent

Alle barn mellom to og fem år, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Familier med en samlet inntekt under 583.650 kroner har i dag rett til gratis kjernetid. Denne grensen heves til 598.825 kroner fra 1. august 2022.

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal foreldrene ha redusert pris, slik at samlet foreldrebetaling (makspris) til barnehage ikke overstiger seks prosent av husstandens inntekter.

Søskenmoderasjon

Foreldre skal ha minimum 30 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 2 og minimum 50 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 3 eller flere barn, dersom:

  1. søsknene bor fast sammen, og,
  2. går i barnehager i samme kommune.

Kommunen avgjør om søskenmoderasjonene lokalt skal være enda bedre enn minstekravet i forskriften.

Kommunens oppgaver

En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid til kommunen.

Kommunen skal innhente de opplysninger den trenger for å behandle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Les mer om foreldrebetaling og makspris på våre rådgivingssider. (Kun for medlemmer, krever innlogging.)