Fakturere ny makspris for januar?

Fakturere ny makspris for januar?

Statsbudsjettet er ennå ikke vedtatt i Stortinget. Dermed lar det formelle vedtaket om makspris for barnehageplasser vente på seg. Barnehagene kan likevel forberede seg som om maksprisen blir endret fra 1. januar.

Publisert:

Det er ventet at den maksimale foreldrebetaling for barnehageplasser økes fra 1. januar 2022.

Stortinget har imidlertid ennå ikke behandlet statsbudsjettet, og det er derfor ikke vedtatt en makspris for foreldrebetaling. Behandling av statsbudsjettet står på Stortingets agenda helt fram til 21. desember, noe som er godt etter vanlig tid for utsending av faktura til foreldrene.

Øker i januar, senkes i august

Flertallet på Stortinget vil etter alt å dømme fatte et vedtak om følgende:

  • Maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud til 3.315 kroner per måned fra 1. januar 2022 og 3.050 kroner per måned fra 1. august 2022.
  • Samlet foreldrebetaling per år for 2022 fastsettes til 35.140 kroner.
  • Inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer settes til 598.825 kroner per år fra 1. august 2022.

PBL har fått spørsmål om hva barnehagene skal gjøre, sende ut faktura med uendret makspris eller øke til den nye prisen.

Gir trolig mindre arbeid

Dersom vilkårene er til stede for å sende ut faktura med økt makspris, anbefaler vi at barnehagen gjør det.

Det er ingen grunn til å tro at maksprisen blir noe annet enn det som er blitt foreslått av regjeringen.

Det er derfor rimelig å anta at det er mindre arbeid å sende ut korrekt faktura nå enn å måtte sende ut et korrigert krav senere.