Uten private barnehager stopper Norge

Fortellinger fra barnehagen varer hele livet!

Takk til alle våre medlemsbarnehager for den viktige jobben dere gjør hver dag!

Uten private barnehager stopper Norge

PBL takker hver og en av dere for den viktige innsatsen dere gjør, til beste for barn, familiene deres og samfunnet.

Se hele filmen fra Espira Salamonskogen barnehage

Norsk barnehagesektor er en suksesshistorie, ikke minst etter at utviklingen skjøt fart etter barnehageforliket i 2003.

Private barnehager har bidratt til at vi i dag har full barnehagedekning og et barnehagetilbud av høy kvalitet, noe som har hatt en positiv effekt for barn, foreldre og samfunnet for øvrig.

Over 93 prosent av barn i Norge går i barnehage, halvparten av disse går i en privat barnehage. 

PBLs medlemsbarnehager leverer et viktig og godt barnehagetilbud til disse barna. Full barnehagedekning og ikke mist et stort mangfold av ulike barnehagetilbud er viktig for at familiene skal velge det tilbudet som passer best for sitt barn og livssituasjon.

Takket være alle de engasjerte barnehagegründerne, som har satset mye for å etablere og opprettholde gode barnehager, har vi en velfungerende barnehagesektor som gir barn og foreldre gode tilbud. Sammen med alle de dyktige ansatte i barnehagene, som hver uke gir barna et trygg og innholdsrik hverdag, får barna en god ballast videre i livet.

Fortellinger fra barnehagen

Bli med på besøk i fem av våre medlemsbarnehager. Her får du et innblikk i noe av mangfoldet og gleden som barnehagehverdagen består av.  

Fakta om PBL

PBL ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og PBLs formål er det samme i dag som den gang:

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Det var behovet for et felles talerør som var årsaken til at noen private barnehager gikk sammen og etablerte PBL i 1993. Det interessepolitiske arbeidet for å sikre private barnehagers rettigheter og rammevilkår er fortsatt en del av kjernen i PBLs arbeid for medlemmene. 

I tillegg gir PBL medlemmene hjelp til å drive barnehage. Medlemmer i PBL får tilgang til eksperthjelp innenfor en rekke områder. Dette inkluderer blant annet råd og veiledning om drift av private barnehager og utvidet rådgivning om forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt om problemstillinger knyttet opp mot tariffavtalen.

Medlemsrådgivning i PBL