Barnehagevalget 2023

Barnehagevalget 2023

Innholdet til nettsiden barnehagevalget.no er under utarbeidelse og vil bli publisert så snart det foreligger.

PBL har bedt partienes lokallag i 213 kommunene om å ta stilling til 13 påstander som berører barnehager og barnehagepolitikk.

Til sammen er spørreskjemaet sendt til mer enn 1.600 politiske lokallag i hele Norge.

Innholdet vil bli publisert på nettsiden barnehagevalget.no etter hvert som det kommer inn svar.

Les mer på pbl.no/barnehagevalget.