Barnehagevalget 2023: Dette mener partiene i din kommune om barnehager  

Barnehagevalget 2023: Dette mener partiene i din kommune om barnehager  

Gode barnehager er viktige for barna, familiene og samfunnet. Norsk barnehagesektor består av et unikt mangfold av ulike barnehager, aktører og tilbud. Private barnehager er en stor del av dette, og om lag halvparten av barnehagebarna går i en privat barnehage. 

Private barnehager er avhengige av gode rammebetingelser for å kunne levere et godt tilbud. Rammebetingelsene bestemmes både nasjonalt, av Storting og regjering, og lokalt – i kommunene.  

I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Ved dette lokalvalget bør også barnehager og barnehagepolitikk være et viktig tema.  

PBL ønsker å løfte barnehagepolitikken i valgåret 2023. Dette vil vi blant annet gjøre ved å gi velgerne innblikk i hva de ulike partiene mener om barnehagepolitikk lokalt. For å gjøre dette, har vi utviklet en velgerguide. 

Velgerguide: Hva mener politikere og partiene lokalt om barnehage? 

Alle landsdekkende partier som i dag er representert på Stortinget, og som er i en av de om lag 216 kommunene med private barnehager, inviteres inn i velgerguiden.  

Slik kan partiene nå svært mange velgere i hele Norge med sin barnehagepolitikk! 

Velgerguiden er inspirert av de store mediehusenes «valgomater». I PBLs velgerguide har vi bedt lokalpolitikerne svare på en rekke påstander om barnehager, slik at småbarnsforeldre og andre velgere kan finne ut hva de ulike partiene mener.  

Her har partiene muligheten til å vise frem sin politikk i de ulike kommunene! 

  • Partienes lokallag får muligheten til å fronte sin politikk for velgerne i sin kommune. Det vil være mulig å legge inn fritekstsvar til hver påstand. Dermed får partiene mulighet til å gi et mer nyansert svar og si mer om hva de mener er viktig for deres kommune i barnehagepolitiske spørsmål.  
  • Hver kommune som dekkes, vil få en egen side der partienes meninger blir presentert. Velgerne vil også kunne klikke seg inn på et parti i kommunen for å se hvordan partiet stiller seg til alle påstandene. Ved å delta, vil partiene sin lokalpolitikk bli synlig for velgere og media.  
  • Partier som ikke svarer på invitasjonen, går glipp av denne muligheten, og det vil fremkomme i velgerguiden hvilke partier vi ikke har mottatt svar fra.  

Hvordan fungerer det? 

PBL er ansvarlig for drift av plattformen som velgerguiden vil ligge på.  

Fra mars måned vil det bli utsendt invitasjoner til partiene lokalt. Svarene fylles ut ved å klikke seg inn på lenke til den nettbaserte undersøkelsen.  

Dersom partiene trenger mer bakgrunn og fakta for å besvare undersøkelsen, kan PBLs faktanettsted www.barnehagemonitor.no være en av flere gode kilder for dette. Her finnes det blant annet nasjonale og lokale tall om bemanning, sykefravær, lønns- og arbeidsvilkår og foreldretilfredshet. 

Vi håper at alle partiene deltar slik at vi får frem bredden i det det politiske landskapet. Det er et poeng at det er de lokale politikerne og partileddene som svarer, slik at vi får vist frem hva det enkelte parti mener i hver enkelt kommune.  

Velgerguiden vil vise både hva partiene er enige og uenige i, og hva partiene mener er den beste politikken for barnehagesektoren. Det fortjener alle småbarnsforeldre å få kunnskap om.  

Last ned spørsmålene