Advokathjelp er inkludert i PBL-medlemskapet

Advokathjelp er inkludert i PBL-medlemskapet

Har du en utfordrende sak i din barnehage, eller trenger du litt generell rådgivning i en sak? Ditt medlemskap er inkludert fem timer gratis juridisk rådgivning eller advokatbistand per sak.

PBLs jurister og advokater er eksperter på barnehager og har bred kompetanse og erfaring med de problemstillingene dere som barnehageeiere og daglig ledere står overfor. Ditt medlemskap er inkludert fem timer gratis juridisk rådgivning eller advokatbistand per sak.

Juridisk rådgivning er veiledning og råd som daglig ledere kan ha nytte av i sitt daglige arbeid. Dette er hjelp til selvhjelp. Vi hjelper barnehagen over telefon, epost og teams.

Advokatbistand kan du få i de sakene du har behov for å bli representert overfor en tredjepart i en tvist. PBLs advokater påtar seg oppdrag for å bistå og representere i tvistesaker og rettslige prosesser. I disse saken har du også fem timer gratis bistand. Deretter har du som medlem en gunstig medlemspris for øvrige påløpte timer.

PBLs jurister og advokater har bred kompetanse og kan tilby rådgivning og bistand blant annet innenfor:

 • Barnehagerett
 • Arbeidsrett
 • Ferielov
 • Folketrygdlov
 • Driftsrelaterte problemstillinger
 • Selskapsrett
 • Barn med spesielle behov for tilrettelegging
 • Økonomisk tilsyn
 • Godkjenning
 • Tilskudd
 • Omstillingsprosesser
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom
 • Kommunal og forvaltningsrett
 • Krisehåndtering

Dette er advokatene våre

Cathrine Berntsen

advokat

Cathrine er advokat i PBL og har vært ansatt siden 2005. 

Hun jobber mest med arbeidsrett og juridiske problemsstillinger mht. barn med behov for spesiell tilrettelegging i barnehage

Lars-Martin Hoff Mikkelsen

advokat

Lars-Martin er advokat i PBL og har vært ansatt siden 2015.

Han jobber hovedsakelig innenfor fagområdene arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og kommunal- og forvaltningsrett.

Lars-Martin bistår blant annet med rådgivning, omstillingsprosesser, samt tvisteløsning i og utenfor domstolene.  

Anne Vikjord

advokat

Anne Vikjord er advokat i PBL og har vært ansatt siden 2011.

Anne jobber primært med arbeidsrett, barnehagerett, selskapsrett og alminnelig kontraktsrett.

I tillegg driver Anne ledernettverkene i PBL, jobber med lederutvikling og er sertifisert innen JTI persontypetesting og relasjonsledelse. Anne holder også kurs i praktisk styrearbeid.

Tor Eitran

advokat

Tor er advokat i PBL og har vært ansatt siden 2015.

Det han bistår barnehagene mest med er arbeidsrettslige problemstillinger, bistand i forbindelse med økonomisk tilsyn og øvrige problemstillinger som oppstår i forbindelse med drift av barnehage.

I tillegg er Tor personvernombud i PBL og bistår både PBL-konsernet og alle medlemsbarnehager omkring personvern/GDPR.

Line Charlott Hansen

advokatfullmektig

Line er advokatfullmektig i PBL og har vært ansatt siden 2013.

Hun jobber mest med juridiske problemstillinger knyttet til arbeidsrett, personvern (GDPR) og selskapsrett.

Hans-Are Nyheim

advokat

Hans-Are jobber som advokat i PBL og har vært ansatt siden 2009.

Han jobber blant annet med tilskuddssaker, økonomisk tilsyn, opptak av barn, godkjenning av barnehage og mva.kompensasjon.

Christian Didriksen

juridisk rådgiver

Christian er juridisk rådgiver i PBL og har vært ansatt siden 2009.

Han jobber mest med arbeidsrett, ferieloven, folketrygdloven, krisehåndtering og forebygging av vold og seksuelle overgrep.

Einar Brunes

advokat

Einar er advokat i PBL og har vært ansatt siden 2015.

I sitt arbeid for PBLs medlemmer har han et særlig engasjement knyttet til å bistå medlemmene under tilsynsprosesser. Han bistår også medlemsbarnehagene i arbeidsrettslige spørsmål.

Einar har omfattende erfaring i å jobbe opp mot offentlige myndigheter og har også spesialkompetanse innenfor fagfeltet fast eiendom med hovedvekt på plan- og bygningsrettslige spørsmål. 

Julie Rydland Antonsen

rådgiver/advokatfullmektig

Julie er advokatfullmektig og rådgiver i PBL og har vært ansatt siden 2021.

Hun jobber mest med arbeidsrett, personvern, barnehagerett og barnerett.

Emilie Rasch Holt

advokat/fagleder tariff og forhandling

Emilie er advokat i PBL og har vært ansatt siden 2023.

Hun jobber med arbeidsrettslige problemstillinger og kollektiv arbeidsrett. Emilie er fagleder i tariff og forhandling.