To dager før jul fikk Lisa pålegg om å redusere antall barn

Fikk rett: – Hadde vedtaket til kommunen blitt stående, ville det hatt store konsekvenser for oss. Trolig ville vi måttet sagt opp to eller tre ansatte, sier styrer Lisa Pettersen i Bakketun barnehage.

Fikk rett: – Hadde vedtaket til kommunen blitt stående, ville det hatt store konsekvenser for oss. Trolig ville vi måttet sagt opp to eller tre ansatte, sier styrer Lisa Pettersen i Bakketun barnehage.

To dager før jul fikk Lisa pålegg om å redusere antall barn

Hva gjør du hvis du har drevet en barnehage med 35 barn og brått får beskjed om at dette er flere enn du har godkjenning for? For Lisa Pettersen i Bakketun barnehage var valget enkelt: Hun tok kontakt med advokat i PBL.

Publisert:

Det er hun glad for i dag. Særlig ettersom saken til slutt endte hos Statsforvalteren, som trakk følgende konklusjon:

«Vi finner at pålegg om å legge frem en plan for nedskalering av antall barn ikke er i tråd med barnehageloven og godkjenningen som Bakketun barnehage har.»

– Hadde vedtaket til kommunen blitt stående, ville det hatt store konsekvenser for oss. Trolig ville vi måttet sagt opp to eller tre ansatte, sier styrer Lisa Pettersen og legger til:

– Og det utfallet saken fikk, ville vi neppe fått uten hjelpen fra PBL.

Neppe eksistert uten PBL

PBLs arbeidsgiveravdeling består, i tillegg til rådgivere som svarer på arbeidsgiver- og forsikringsspørsmål, av åtte advokater. Hver dag mottar de henvendelser fra barnehager som av ulike årsaker ønsker juridisk bistand eller rådgiving.

En av de mange som det siste året har hatt behov for slik hjelp, er Bakketun barnehage i Sømna i Nordland.

Barnehagen bruker PBLs rådgivingstjenester på alle områder der behovet oppstår.

Sjelden har behovet for bistand vært større enn da barnehagen to dager før jul i 2021 fikk brev fra kommunen, med pålegg om å legge frem en plan for nedskalering av antall barn.

Barn eller ekvivalenter

Sakens kjerne er hvordan barnehagens godkjenningsdokument skal forstås. Den er godkjent for 35 plasser. Kan barnehagen da ta inn 35 barn, eller skal hvert barn under 3 år telles som to barn?

Barnehagen og Sømna kommune hadde i 2018 en felles forståelse av at 35 plasser var plasser for 35 barn.

Men denne forståelsen ble utfordret etter at det regionale barnehagetilsynet på Sør-Helgeland førte tilsyn med barnehagen. Tilsynsorganet mente 35 plasser var 35 ekvivalenter og at Bakketun barnehage hadde flere barn enn den var godkjent for.

Pålegg om nedskalering

Brevet med pålegg om nedskalering kom ubeleilig to dager før jul – og dessuten svært overraskende.

– Vi hadde tidligere hatt godkjenning for ni små og 18 store barn. Men i 2018 søkte vi om utvidelse av antall plasser til 35, og der det skulle være fleksibilitet når det gjaldt antall store og små barn, forutsatt at vi til enhver tid fulgte bemannings- og pedagognormen. Skal vi tolke godkjenningen slik de gjorde i tilsynet, søkte vi om «utvidelse» fra 36 til 35 ekvivalenter. Det virker ganske meningsløst, sier Lisa Pettersen.

– Har kommunen plutselig endret mening om hva den ble enig med barnehagen om da dere fikk utvidelsen godkjent?

– Det er vel kanskje sånn som kan skje flere steder når det kommer nye folk inn i posisjoner og ikke har historien med seg. Så noe vi har lært av denne saken, er å sørge for at avtaler og godkjenninger ikke kan feiltolkes.

Tok saken videre. Da brevet kom, tok Pettersen umiddelbart kontakt med PBLs advokater for å be om råd.

PBLs medlemsbarnehager har i alle saker fem timer juridisk rådgivning inkludert i medlemsskapet.

For å gjøre en litt lang historie kort, satte PBL seg inn i problemstillingen, og i tett samarbeid med barnehagen ble det utformet en klage på vedtaket.

Kommunen sto imidlertid på sitt og avviste klagen. Dermed tok PBL saken videre til Statsforvalteren i Nordland, som i slutten av mars opphevet kommunens vedtak.

Brevet fra Statsforvalteren satte punktum for en sak som hadde hengt som en mørk sky over barnehagen hele vinteren 2021:

– Saken skapte stor usikkerhet. Ikke minst for ansatte som hadde grunn til å frykte for jobbene sine, sier Lisa Pettersen.

Lønnsomt medlemskap

Styreren mener denne saken står som et eksempel på at det lønner seg for deres barnehage å være medlem i PBL.

– Hadde vi gått til en annen advokat, ville kostnaden blitt høy, og uten en advokat som har PBLs spisskompetanse på barnehage, er det ikke gitt at utfallet ville blitt det samme. Så er også de juridiske tjenestene til PBL bare en del av helheten. Den tryggheten det er i å ha PBL i ryggen i alle typer spørsmål – ikke minst tilskuddskontroll – er utrolig verdifull for en barnehage som vår, sier Lisa Pettersen og legger til:

– Om det ikke var for all bistanden som PBL gir på alle fagområder, hadde neppe Bakketun barnehage eksistert i dag.

Les mer om medlemsrådgivning i PBL