Søk tilskudd fra Regional ordning for kompetanseutvikling

Søk tilskudd fra Regional ordning for kompetanseutvikling

Hvert år er det mulig å få tilskudd til å øke kompetansen innenfor definerte behov i barnehagen. Dette gjøres gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene.

Det er statsforvalteren i hvert enkelt fylke som forvalter tilskuddsordningen. Barnehagen melder kompetansebehov til samarbeidsforumet i fylket.

Slik søker du

I prosesser som dette er det ofte lurt å gå sammen flere private barnehager i nettverk. Da er det viktig å definere hvilket kompetanseutviklingsbehov dere kan samles om lokalt. Mulighetene for å få tilskudd er store dersom behovet defineres godt.

Dette er prosessen for tildeling av midler:

  1. Finn ut hvilket kompetansebehov dere har i barnehagen. Involver gjerne ansatte i arbeidet.
  2. Har andre barnehager i nærområdet samme eller lignende kompetansebehov, er det lurt å gå sammen om søknad om tilskudd.
  3. For å få tilskudd må barnehagen(e) søke sammen med et universitet eller høyskole, som kan levere på kompetansebehovet dere har identifisert. Ta kontakt med høyskolen/universitetet nærmest deg. Dersom skolen i ditt fylke ikke kan levere på behovet, står barnehagen fritt til å velge universiteter og høyskoler i hele landet.
  4. Barnehageeier sender søknad til samarbeidsforumet i sitt fylke (statsforvalter). Praksis for å sende inn søknad er litt ulik fra fylke til fylke. Det universitet eller høyskole dere skal samarbeide med, vil kjenne den videre prosessen for innsending av søknad. Se liste under med de ulike høyskoler og universitet som er inne i ordningen. Bruk listen med kontaktpersoner for å komme deg videre.
  5. Søknadsfrist er 1. februar hvert år.
  6. Samarbeidsforumet prioriterer tiltak og lager en innstilling for hvordan midlene skal fordeles og brukes.
  7. På bakgrunn av innstillingen fatter statsforvalteren et vedtak og fordeler midlene.

Det er viktig å huske at behovsbeskrivelsene skal være basert på vurderinger i barnehagen og være basert på faglig dialog med universitet eller høyskole. Vurderingene av behov for kompetanseutvikling skal forankres i den enkelte barnehage på en måte som involverer ansatte og ledere.

Tilskuddene kan brukes til:

  • vurdering av kompetansebehov
  • planlegging og utvikling av kompetansetiltak
  • gjennomføring av tiltak

Samarbeid med høyskole eller universitet

Her finner du oversikt over de universitet og høyskoler som er inne i ordningen. Ta kontakt med en av disse for hjelp med søknad og praksis for innsending. Se liste med kontaktpersoner.

Vestlandet

Østlandet og Sørlandet

Midt-Norge og Nord-Norge

Liste over kontaktpersoner ved de ulike UH-institusjonene finner du her.

Behov for kompetanse på barn med behov for spesiell tilrettelegging?

Har din barnehage behov for økt kompetanse på tema Barn med behov for spesiell tilrettelegging? 

PBL, Barnas verneombud og Høgskolen i Innlandet tilbyr kompetansetiltak for barnehager gjennom Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekom-ordningen) innen tema barn med behov for spesiell tilrettelegging. 

Hvis dette er noe din barnehage har behov for mer kompetanse på, kan du melde din interesse. Når du har gjort det vil du motta informasjon fra Høgskolen i Innlandet om hvordan du kan gå frem for å få dekket deltakelse gjennom Rekom-ordningen. 

Meld din interesse

Tiltaket ble først gjennomført i 2023 og etter gode tilbakemeldinger fra deltakerne, vil vi tilby det på nytt høsten 2024.

Les mer