Renholdssoner - en investering i inneklima

Renholdssoner - en investering i inneklima

Renholdssoner er et mattesystem spesielt utviklet for barnehager. Systemet stopper, kontrollerer og fjerner smuss og fuktighet i inngangspartier og garderober. Dette gjør inneklimaet trygt og tørt for alle barn og ansatte som oppholder seg i barnehagen. Renholdssoner er utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund.

Fordelene med Renholdssoner er mange

  • Mindre støv
  • Redusert støy
  • Et skli- og brannsikkert inngangsparti
  • Eliminerer behov for leiematter og overtrekksokker
  • Enklere renhold
  • Reduserte kostnader knyttet til renhold
  • Et inngangsparti som gir et godt førsteinntrykk

99 prosent av barnehagene som bruker Renholdssoner anbefaler mattesystemet til andre barnehager, viser en undersøkelse.

Det smusset du ikke drar inn, slipper du å ta ut igjen.

- Mange barnehager er flinke til å skille mellom rene og skitne soner, og har en rekke tiltak og innretninger som skal hindre at søle, sand og lignende blir dratt med inn og spredd i forskjellige rom. Likevel mener vi i N3 at det fortsatt finnes flere barnehager som har mer å hente på dette området. Renhold står for en av de største driftskostnadene i en barnehage. Klarer du å spare penger her uten at det går på bekostning av krav og kvalitet, vil det derfor være mye å hente.

N3smart IAQ støv- og inneklimasensor

N3 har i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet utviklet en ny type støv- og inneklimasensor. Formålet med IAQ sensoren er å sikre at barnas innemiljø i barnehagen blir ivaretatt. Ny teknologi har gjort det enklere å synliggjøre og dokumentere inneklima og luftkvaliteten i barnehagen.

N3 oppfyller 4 av FN´s bærekraftsmål!

Ønsker du produkter fra N3?

Som medlem i PBL får du gode rabatter på Renholdssoner og N3smart.

Besøk N3 sin stand på lederkonferansen.