Opplev verden med alle sanser

Opplev verden med alle sanser

Med sansene oppfatter og bearbeider vi alle inntrykk vi eksponeres for, og ved hjelp av produkter og miljøer hjelper vi barna å utvikle og trene denne viktige egenskapen.

− Vi alle lærer bedre jo flere sanser som involveres. Så hva med å lage et sanserom eller et sensorisk hjørne i barnehagen? spør pedagog i Lekolar, Kine Caspersen.

Det krever ikke så mye å lage sanserom.

− Rent bortsett fra det pedagogiske utbyttet har opplevelsen og spenningen i den dempede atmosfæren en verdi i seg selv. Ulike taktile materialer plasseres rundt og kombineres med visuelle opplevelser fra eksempelvis lysbord, speil, boblerør eller et manetakvarium med skiftende farger, sier Caspersen.

Utforsking står i sentrum, og barna påvirker selv miljøet ved selv å velge og styre produktene, sette på musikk eller kanskje et beroligende duftlys.

− I barnehagens rolige og trygge miljø kan barna utforske på egne vilkår. Ofte er rommene utformet for å styrke sanseinntrykkene og stimulere barnas kognitive og motoriske utvikling. Det handler mye om opplevelse, men like mye om innlevelse, sier Caspersen.

Fordelene med et sanserom er mange.

− Hjernen er formbar, og særlig hjernen til de minste. Forskning har vist at når barn får oppleve nye ting og bruke alle sansene sine, dannes det nye koblinger, og forbindelsene styrkes mellom nerveceller i hjernen. Det påvirker i sin tur barnas evne til læring, avslutter Caspersen.


Ønsker du produkter til et sanserom?

Som medlem i PBL får du gode rabatter på alle Lekolars produktgrupper. I tillegg har PBL fremforhandlet ekstra gode priser på de produktene barnehagen bruker mest.

Besøk Lekolar og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager på lederkonferansen.