Når er det greit at barna bruker kniv og når er det ikke greit?

Når er det greit at barna bruker kniv og når er det ikke greit?

− Gjennomfør en MentROS og analyser risikoen for bruk av kniv, oppfordrer produktsjef i PBL Mentor, Marianne Amundsen Bergrud.

MentROS er PBL Mentors risiko- og sårbarhetsanalyseverktøy som er spesialutviklet for barnehagesektoren.

− Bruk av kniv i barnehagen er et godt eksempel på hvor nyttig det er med gode risikovurderinger i barnehagen. Kniv kan være et verktøy som brukes i barnehagen til opplæring og gi opplevelse av mestring hos barn under kontrollerte forhold. På den andre siden kan det være en uønsket hendelse der barn som ikke skal håndtere skarpe kniver får tak i disse, sier Bergrud.

Ved å gjennomføre risikovurderinger i MentROS vil barnehagen kunne analysere de ulike hendelsene og iverksette gode tiltak som sørger for at risiko minimeres eller elimineres.

I noen tilfeller vil risiko aksepteres fordi man har kontroll på situasjonen og en eventuell mestringsopplevelse er større enn selve risikoen.

− Og så har man uønskede hendelser som man må risikovurdere før man skal på tur, eller slippe barna ut på området ved barnehagen. Er det en trygg plass å ta med barnevognen, er det stiger som må fjernes? Spør Bergrud, og viser til filmsnuttene under.

Med disse kampanjefilmene ønsker vi å fortelle hvor lekende lett en risikovurdering kan gjennomføres.

− Med MentROS har vi tatt ned terskelen og gjort risikovurderinger lettere for barnehager, sier Bergrud.

Etter at det nye risikoanalyseverktøyet til PBL Mentor HMS ble lansert i midten av februar, har over 850 barnehager tatt den i bruk. Barnehagene er svært fornøyde med MentROS og har kommet med tilbakemeldinger om at MentROS er et enkelt, oversiktlig og godt verktøy for å ta gode beslutninger.

Les også: - Denne risikovurderingen er åpenbart laget av noen som forstår barnehager

Eksempler og risikobilde

I MentROS får du tilgang til mange eksempler som barnehagen kan ta utgangspunkt i når de skal starte med risikovurdering i verktøyet.

Bergrud forteller at du også kan lage dine egne eksempler i risikovurderingsvektøyet.

I PBL Mentor HMS får du også oversikt over det totale risikobildet i barnehagen. Dette vil hjelpe med å vurdere hvilke områder det eventuelt bør jobbes mer med.

– Fordelen med å se det totale risikobildet er at barnehagen får en full oversikt, og kan ut fra denne prioritere hva som jobbes med. Denne oversikten får barnehager automatisk frem når de har gjennomført sine ROS-analyser, sier Amundsen.

Ønsker du å komme i gang med MentROS? Ta kontakt med PBL Mentor så hjelper vi deg i gang!