Knut Ivar og Arild hjelper deg med forsikring i barnehagen

Knut Ivar og Arild hjelper deg med forsikring i barnehagen

I PBL sitter rådgiverne Knut Ivar Forsmo og Arild Urskar klar til å hjelpe din barnehage med alle forsikringsspørsmål fra A til Å. Har du spørsmål om skadeforsikring, barnehagepensjon eller kanskje personalsforsikring? Det fikser disse to for deg!

− Vi kan rådgi barnehagen på hvilke forsikringer de bør ha, ordne avtaler for barnehagen, og vi kan også hjelpe barnehagen med å fylle ut skjemaer og kontakte forsikringsselskapet om uhellet først er ute, sier Forsmo.

Våre samarbeidspartnere

PBL har fremforhandlet rabatterte avtaler med tre samarbeidspartnere; Storebrand, KLP og Gjensidige.

Storebrand
Selskapet hvor medlemsbarnehagene med PBL-tariff har sin Barnehagepensjon.

Dette er den tariffbestemte pensjonsavtalen for medlemsbarnehagene i PBL. En Hybridpensjon med sparing fra første krone, den er kjønnsnøytral og den har livsvarig alderspensjon. Den omfatter også uførepensjon og erstatning til etterlatte ved ansattes dødsfall.

Du kan lese mer om denne her.

KLP
Selskapet hvor alle medlemsbarnehagene har de tariffbestemte personalforsikringene for sine ansatte.

Dette er yrkesskadeforsikringen for alle som arbeider i barnehagen, gruppelivsforsikring med engangsutbetaling ved ansattes død. I tillegg er gruppelivsforsikringen som gjelder som etterlatteerstatning for alle ansatte som er omfattet av Hybridpensjonsavtalen i dette selskapet.

Du finner mer informasjon om disse her.

Gjensidige

Selskapet hvor PBL har fremforhandlet en god rabattavtale som mange medlemsbarnehager allerede har valgt å benytte seg av. Denne er hverken tariffbestemt eller lovbestemt, men omfatter forsikringer som vi anbefaler barnehagene å ha.

− Om din barnehage ikke har sine forsikringsavtaler gjennom vår rabattavtale med Gjensidige, lager vi gjerne et uforpliktende tilbud til dere som du kan sammenligne med dagens avtaler. Ønsker du så å flytte avtalene så ordner vi det meste i den forbindelsen, sier Knut Ivar Forsmo.

Mer informasjon om disse forsikringsavtalene kan du finne her.

Ønsker du å vite mer om hvilke forsikringer PBL kan tilby din barnehage, ta kontakt med Knut Ivar eller Arild.

Knut Ivar Forsmo

Tlf: 75 55 37 60

Arild Urskar

Tlf: 75 55 37 61