HMS grunnkurs

HMS grunnkurs

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har digitalisert sitt populære HMS-grunnkurs slik at det blir enda lettere tilgjengelig!

Det betyr at du kan ta kurset fra ditt kontor i det tempoet du ønsker og når det passer best for deg. PBL Mentor har trukket ut det viktigste HMS-regelverket dere som leder og verneombud i barnehagen må ha kunnskap om. Med grunnlag i dette har de laget et skreddersydd kurs med spennende HMS-tema, god oversikt over rollene i HMS-arbeidet og eksempler som treffer godt i barnehagehverdagen.

Hvem er kurset for?

Kurset er først og fremst utarbeidet for å møte de lovpålagte kravene som ligger til HMS-kunnskap for daglig leder og verneombud i barnehagen, men kurset kan også gjerne gjennomføres av styremedlemmer eller andre med HMS-ansvar i barnehagen. 

I kurset får du også gode tips og råd til bruk av internkontrollsystemet PBL Mentor HMS i arbeidshverdagen til barnehagen. 

Det er derimot ikke noe krav eller forutsetning at dere benytter PBL Mentor HMS, for å gjennomføre dette kurset. Om dere ikke har et slikt system eller benytter andre systemer, så vil kurset fremdeles dekke kravene til HMS-kunnskap.

På den måten får du et solid grunnlag for å jobbe videre med HMS. Til beste for store og små.

Les mer om det digitalte HMS kurset!