Barnehagens vei mot en bærekraftig fremtid

Barnehagens vei mot en bærekraftig fremtid

− Å jobbe med bærekraft i barnehagen handler om å lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, sier Hanne Mette Kristiansen Vindvik, seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Barnehager må være gode forbilder for barna, og fremme verdier, holdninger og ha en praksis som bidrar til mer bærekraftige samfunn.

Vindvik forteller at begrepet bærekraft omhandler både det å ta vare på naturen som vi er en del av og avhengige av, økonomi, og ikke minst den sosiale bærekraften.

− I barnehagen når vi ut til mange: barn, søsken, foreldre, besteforeldre og andre. Derfor er dette en arena som kan bidra til å gjøre en forskjell. Barnehagen bør ha et daglig fokus på hvordan vi kan ta gode valg for å ta vare på kloden og hverandre. Dette kan gjøres som en naturlig del av dagsrytmen og hverdagen i barnehagen. Et eksempel er å lære barn å ta vare på klær og ting, lære seg å reparere hvis noe blir ødelagt og å spise mat som er mest mulig kortreist og i sesong.  

Trygge og gode barnehagemiljø som fremmer fellesskapet, bidrar til at barn får dekket grunnleggende behov som det å høre til. Dette er et viktig grunnlag for sosial bærekraft i form av fremtidig helse og deltakelse i samfunnet.

− I barnehagen skal barna lære å vise omsorg for hverandre, vise solidaritet, tenke kritisk og å ta vare på omgivelsene og naturen. Da er jo spørsmålet hvordan dette ser ut i barnehagen, da. Når barn for eksempel blir kjent med naturens mangfold gjennom allsidige naturopplevelser, vil de i større grad oppleve tilhørighet til naturen og dermed kunne ta bedre vare på den, sier Vindvik.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er opptatt av å se bærekraft som en helhet som vedrører alt som skjer i hverdagen.

− Alle kan bidra gjennom små eller større grep i hverdagen. Mest av alt handler det om bevissthet om hva og hvordan vi alle kan bidra til en mer bærekraftig hverdag, avslutter Vindvik.

Ønsker du en samtale om hvordan din barnehage kan skape engasjement rundt bærekraft i barnehagen, ta gjerne en prat med oss i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.