Workshop: Hvordan skape et godt lekemiljø for barna i barnehagen?

Workshop: Hvordan skape et godt lekemiljø for barna i barnehagen?

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. Men hvordan kan du bidra til å skape et godt fysisk lekemiljø, slik at alle barna får mulighet til å delta aktivt i lek?

Pris

490 kroner

Målgruppe

Barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter

Et godt lekemiljø kan stimulere og videreutvikle barnas lek. Leken kan berikes gjennom hvordan vi utformer lekemiljøet, organiserer, innreder, dekorerer og gjør lekemateriell tilgjengelig. Vi kan også berike leken gjennom vår voksenrolle, hvor vi er tilstedeværende, bidrar med ideer eller deltar i leken sammen med barna.

Erfaringsutveksling mellom deltakere er sentralt i denne workshopen, der vi diskuterer gode løsninger i felleskap og inspirerer hverandre. I forkant av kurset vil du som deltaker motta link til et webinar, der du oppfordres til å reflektere rundt lekemiljøet i egen barnehage og ta med bilder eller praksisfortellinger som vi kan arbeide videre med denne ettermiddagen.

Du vil i tillegg bli oppdatert på det nyeste innen forskning på lekemiljø, få verktøy til refleksjon og konkrete ideer du kan ta med deg tilbake til barnehagen. Innholdet bygger på rammeplanens intensjoner om et godt omsorgs-, leke- og læringsmiljø.

Velkommen til en inspirerende ettermiddag hvor vi setter søkelys på lek og lekemiljøet innendørs i barnehagen.

I forberedelsen til kurset vil dere motta et webinar med refleksjonsoppgave. Kursdeltakere oppfordres til å sende inn/ta med bilde eller praksisfortelling av konkret problemstilling de
ønsker å arbeide med under kurset. Det kan gjelde et rom, lekesone, organisering, materiell eller lignende.

Kursholdere

Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. De siste 13 årene har hun eid en friluftsbarnehage. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og er i gang med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Universitetet i Nordland. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.

Tone Rove Nilsen

Tone er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra UiO, og en mastergrad i pedagogikk med spesialisering innen utdanning og oppvekst fra NTNU. Tone skal som stipendiat ved kunnskapssenteret forske på lekemateriell i barnehagen og er tilknyttet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) som er Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet.

May Liss Tobiassen

May Liss er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Mastergraden er knyttet til pedagogikk og matematikk. May Liss har også jobbet i barnehage og grunnskole. De 10 siste årene har hun vært studieleder for barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet. Hun ledet også implementeringen av den nye forskriften om rammeplan for barnehagelærerutdanningen som trådte i kraft i 2012. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør barnehagefaglig område i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.