Utagerende barn og krevende foreldresamarbeid

Utagerende barn og krevende foreldresamarbeid

Opplever du at du ikke alltid strekker til når det gjelder håndtering av utagerende barn eller foreldre som stiller urealistiske krav? Bli med på kurs!

Pris

1050,-

Målgruppe

Kurset passer for ledere med personalansvar, HMS-ansvarlige og verneombud.

11 % av barnehageansatte melder om fysisk vold og trusler i barnehagen. Det kan føre til emosjonell belastning og skape slitasje på de ansatte.  Dette er ikke et individuelt problem, men et arbeidsmiljøproblem i barnehagen som må håndteres.

Vold utøvd av barn i barnehage kan være i form av slag, spark, dytting, lugging og biting. Det kan også være psykiske belastninger fra barn og foreldre, hvor det er sterke følelser involvert, vanskelige håndteringer eller man opplever å ikke strekke til. Mange sier de ikke vet hva de skal gjøre i slike situasjoner, og ofte tar man med seg slike bekymringer hjem. I kurset vil du få god innføring i hvordan barnehagen kan jobbe systematisk med forebygging av fysiske og psykiske plager. Det trekkes frem praksishistorier fra situasjoner som kan oppstå i hverdagen og vises til erfaringer med tilsyn i barnehager.