Nettkurs: Trygg mat i barnehage og skole

Nettkurs: Trygg mat i barnehage og skole

Bli trygg på mathåndtering i barnehagen og skolen – både nå under covid-19-pandemien og i hverdagen etterpå, med dette kurset fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Pris

PBL medlemmer/PBL Mentor BHT kunder: 590 kroner

Ikke-medlemmer: 790 kroner

Målgruppe

Kurset passer for alle som lager eller serverer mat, og for ledere som har ansvar for internkontroll.

Aldri før har det vært viktigere å være god på trygg mathåndtering i barnehagen og skolen. Og aldri før har interessen for temaet vært større.

Med dette kurset ønsker vi i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste å gi dere tips til å kvalitetssikre deres mathåndtering – både nå under covid-19-pandemien og i hverdagen etterpå. Noen av dere har vært igjennom uker med matpakker, og skal starte opp igjen med matservering.

Andre har praktisert matservering, kombinert med ny organisering i kohorter.

Det viktigste for alle barnehager og skoler er å tilpasse mathåndteringen til det kjøkkenet de har. Det er viktig å forhindre matbåren smitte – og ha grunnleggende hygienetiltak og kontrollrutiner på plass.

Utgangspunktet for første delen av kurset er veilederen fra Mattilsynet som heter «Trygg mat i barnehager».

I den andre delen av kurset ønsker vi å gi dere tips til å kvalitetssikre deres praksis rundt mathåndteringen.

Fokusområder er:

  • Gode arbeidsrutiner for oppbevaring, tillaging og servering av mat.
  • Krav til kjøkkenpersonalet.
  • Risikovurdering og kontrolltiltak.

Kursholdere

Lise Marie Grøttland Brox

Lise er HMS-rådgiver, sykepleier og HMS-verneingeniør i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med å lære barnehager om å arbeide smart med systematisk HMS og dokumentasjon. Hun utfører inneklima kartlegginger, rådgivning og opplæring, samt at hun er opptatt av støy forebyggende tiltak i barnehagene. Hun har lang erfaring som leder i kommunal helse sektor og arbeider med psykososiale arbeidsmiljøspørsmål som konflikthåndtering, stressmestring og utfører veiledning samt kurs innen psykososialt arbeidsmiljø.

Hanne Bjerke

Hanne er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun underviser i hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, stressmestring, seniorpolitikk og AKAN arbeid.

Hanne har lengre erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og at arbeidsglede og ansvar for eget arbeidsmiljø er viktig i barnehagene.

Anne-Lise Hole Blakstad

Anne-Lise Hole Blakstad er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi.

Sølvi Mellingen

Sølvi Mellingen er HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun bistår blant annet med rådgivning og veiledning innenfor generelt HMS-arbeid og yrkeshygiene. Hun jobber med yrkeshygieniske kartlegginger som f.eks. inneklima, fuktskader, belysning, støy og kjemikalier. Hun underviser i systematisk HMS-arbeid og risikoanalyse, og skreddersyr interne kurs etter barnehagens behov. Sølvi er utdannet HMS-ingeniør fra Høgskulen Stord/Haugesund, og har erfaring som HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i bedriftshelsetjeneste for ulike bransjer.