Tankefeller og stress i barnehagen

Tankefeller og stress i barnehagen

Lettere til moderate psykiske plager er en økende årsak til sykefravær i Norge. En hektisk hverdag og høyt tankestress kan være medvirkende årsaker. Kunnskap om tankene våre, om stressrespons og om hvordan hverdagen påvirker oss, kan bidra til å redusere stress og gjøre oss bedre i stand til å håndtere stress i hverdagen.

Pris

PBL-medlemmer: 990 kroner.
Ikke-medlemmer: 1.290 kroner.

Målgruppe

Daglige ledere samt pedagogiske ledere.

I dette kurset får deltakerne kunnskap om:

  • hvordan våre tanker og oppmerksomhet påvirker humøret og våre handlinger.
  • vanlige stressreaksjoner og hva stress gjør med oss
  • vanlige tankefeller vi lett går i når vi er slitne og opplever mye stress
  • gode råd og eksempler på tanketeknikker som kan være nyttige for å redusere stressfølelse i egen hverdag

Kurset tar utgangspunkt i den praktiske barnehagehverdagen og er basert på kunnskap om kognitiv adferdsterapi og mestringskurset Tankevirus for voksne.