Slik lykkes du med god tilrettelegging i barnehagen

Slik lykkes du med god tilrettelegging i barnehagen

Riktig og god tilrettelegging for ansatte i barnehagen kan redusere sykefraværet og øke trivselen. Men når går tilretteleggingen for én ansatt ut over andre medarbeidere og resten av barnehagen?

Pris

PBL-medlemmer: 990 kroner.
Ikke-medlemmer: 1.290 kroner.

 

Målgruppe

Ledere og pedagogiske ledere

Læringsmål:

  • Tilretteleggingsplikt, hva og hvordan?
  • Kartlegging, gjennomføring og oppfølging
  • Tett oppfølging – hva betyr det?
  • Arbeidstaker skal medvirke til dialog og bidra til hva som er mulig
  • Gjennomgang av ulike caser – helseutfordring opp mot rett nærvær
  • Hvorfor unngå «skjult» tilrettelegging?
  • Kommunisere rutine og kultur til hele personalet

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidet organiseres og legges til rette slik at de ansatte ikke utsettes for uheldige psykiske og fysiske belastninger.

Men hva betyr det? Hvordan kan du tilrettelegge i arbeidsdagen og hvilke utfordringer er det ofte som utløser behov for en tilrettelagt arbeidsdag? Når har du tilbudt for mye tilrettelegging, som også kan gå utover andre medarbeidere?

Barnehager er flinke til å ta hensyn og legge til rette for ansatte. Likevel ser vi at det ikke alltid er en plan eller at det settes av tid nok tid til evaluering.

Vi vil også drøfte hva det vil si å ta hensyn til «riktig» nærvær opp mot helseutfordringer. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste bistår ansatte og ledere hver dag, vi har derfor mye erfaring med tilrettelegging i barnehagene. Målet er at tilrettelegging skal være til beste for den ansatte og barnehagen som helhet.

 

Kursholder

Anette Grainger

Anette er HMS-rådgiver/fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Anette jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi, støy, psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Hun er spesialist i helse/miljø-ergonomi fra MNFF og utfører fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger. Anette har 13 års erfaring fra privat praksis og bedriftshelsetjeneste – i all hovedsak rettet mot muskel- og skjelettplager. Hun har i tillegg videreutdanning i konflikthåndtering ved Diakonhjemmet høgskole.