Praktisk styrearbeid i barnehagen

Praktisk styrearbeid i barnehagen

Kjenner du til hvilket stort ansvar som hviler på styret i barnehagen? Mange har takket ja til et styreverv uten å vite hva de egentlig har takket ja til.

Pris

PBL-medlemmer: etter avtale
Ikke-medlemmer: etter avtale

Målgruppe

Daglig ledere, eiere, styremedlemmer

Styret i en privat barnehage har stor innflytelse på selskapets drift. Det er derfor viktig å sikre at styremedlemmene kan ivareta selskapets interesser på en kompetent måte. Enten du er daglig leder eller styremedlem er det viktig å sette seg inn i styrets plikter og oppgaver.

PBL tilbyr kurset Praktisk styrearbeid i barnehagen, som er spesielt tilpasset deg som har et styreverv i en privat barnehage. I motsetning til andre styrekurs, som mer tar for seg styrerollen på et generelt grunnlag, er dette kurset spisset inn mot private barnehager.

Kurset vil øke forståelsen for de forskjellige roller som finnes i en barnehage, saksbehandling i styresaker, ansvar og rettigheter, og samspillet med daglig leder.

Kursbeskrivelse
• Styrets grunnlag og funksjon
• Sammensetning og rekruttering
• Styrearbeid og styreinstruks, styreansvar og forholdet til daglig leder