Nettkurs: Vær en trygg og god leder under koronakrisen

Nettkurs: Vær en trygg og god leder under koronakrisen

Koronakrisen har snudd hverdagen opp ned for oss alle. For ansatte i barnehagene er det veldig mye nytt å forholde seg til. Hvordan kan du være en tilstedeværende og god leder for dine ansatte i en ekstraordinær og krevende situasjon?

Pris

PBL-medlem: 390 kroner

Ikke-medlem: 490 kroner

Målgruppe

Styrere/daglig ledere, pedagogiske ledere/avdelingsledere, personalansvarlige, øvrige med lederansvar i barnehager og andre med interesse for temaet

Som leder i barnehage har du, nærmest over natten, fått mange nye lederutfordringer. Barnehagen er enten helt stengt eller har et begrenset tilbud til enkelte barn. Svært mange ansatte er hjemme, men skal være disponibel for barnehagen ved behov.

Den pågående pandemien vil kreve at mange er fleksible og villige til å strekke seg langt, for eksempel dersom barnehagen skal holde åpent utenfor ordinær åpningstid. 

Samtidig er det mange ansatte som er engstelige og redde for konsekvensene av koronaviruset. Mange vil oppleve at enten de selv eller noen de er glade i blir syke. Hva skjer hvis bestemor blir smittet?
For andre vil pandemien få store økonomiske konsekvenser. Selv om ansatte i barnehager ikke skal være utsatt for permitteringer, vil mange oppleve tap av inntekt og arbeid i nærmeste familie. Hva skjer hvis min samboer mister jobben?

Alle med lederansvar opplever før eller senere at ansatte opplever kriser privat eller på jobb. Men denne krisen er spesiell fordi den rammer så mange av oss – og over hele verden.
På kurset får du en innføring i hva en krise er, og tips til hvordan du kan håndtere den pågående koronakrisen, både personlig og for barnehagen som organisasjon.

 Hva er en krise?
• Hva kjennetegner koronakrisen og hvordan kan du som leder håndtere den?
• Hvordan oppleve kontroll i en utrygg og farlig tid?
• Reaksjoner på kriser.
• Personalomsorg for enkeltansatte og grupper – eksempler og råd.
• Hvordan støtte ansatte som frykter for liv og helse eller familiens økonomi?
• Bedriftshelsetjenestens tilbud ved kriser hos ansatte.

Kursansvarlig er bedriftslege i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Sven Tore Grimstad. Som spesialist i psykiatri og arbeidsmedisin bistår han jevnlig personer og bedrifter som opplever kriser.

Læringsmål
Gjøre ledere i barnehager – både daglig ledere/styrere og avdelingsledere/pedagogiske ledere – bedre i stand til å støtte og følge opp ansatte i den pågående koronakrisen og ved eventuelle fremtidige krisesituasjoner.