Nettkurs: Kollegautvikling - hvordan dra lasset sammen?

Nettkurs: Kollegautvikling - hvordan dra lasset sammen?

Det er ikke bare ledere som trenger inspirasjon og faglig påfyll. Hvordan bidrar egentlig hver enkelt medarbeider til et godt arbeidsmiljø i barnehagen og hva skal vi forvente av hverandre? Hvordan får vi frem den beste utgaven av oss selv? En balanse mellom å gi og få fungerer!

Pris

PBL medlemmer: 990 kroner

Ikke-medlemmer: 1290 kroner

Målgruppe

Alle som jobber i barnehagen.

Selv om dette er et nettkurs, legges det opp til en dialog mellom kursholder og deg som deltaker. Før kurset begynner, får alle påmeldte tilsendt kursmaterialet med blant annet oppgaver, som skal gjennomgås i løpet av kurset. Vi anbefaler at deltagerne setter seg inn i oppgavene før kurset starter. Underveis i kurset vil det også være mulig å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger. For at vi skal oppnå den gode dialogen mellom kursdeltakerne og kursholder Sven Tore, vil vi derfor sette begrensninger på antall deltakere slik vi gjør på våre fysiske kurs om dette temaet. Det er satt av inntil i to timer til kurset, men tidsbruken kan bli noe mindre, avhengig av dialogen mellom kursdeltakere og kursholder. 

Det kreves mer av en som jobber i barnehagen enn å få frem det beste i barnet. Som ansatt i barnehage skal du også få frem det beste i deg selv, og i dine kolleger. Det kan være like krevende og kommer ikke av seg selv. Nå som barnehagene også må håndtere alt som følger med koronapandemien, er det ekstra viktig at samhold og samarbeid er godt.

På kurset går vi nærmere inn på hvordan du kan opptre profesjonelt overfor dine kolleger og samtidig være den beste utgaven av deg selv som et viktig tilskudd til arbeidsmiljøet.

På kurset får du vite mer om hvordan du kan:
• Bli en bedre lagspiller for dine kolleger
• Inkludere dine kolleger enda mer i hverdagen
• Se dine kolleger og hvordan de også bidrar
• Bidra til et arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utvikling

Et godt arbeidsmiljø gir positive ringvirkninger for alt barnehagen er og gjør. Det er viktig for å skape et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv, og her må alle ansatte involvere seg for at barnehagen skal lykkes! Vær stolt over arbeidsplassen din, ta på «arbeidsdrakten» og løft frem det gode arbeidsmiljøet sammen. Kurset gir en innføring i hva den enkelte kan gjøre hver for seg og sammen med de andre, for å bidra til dette.