Nettkurs: Hvordan tilrettelegge for ansatte i barnehagen?

Nettkurs: Hvordan tilrettelegge for ansatte i barnehagen?

Barnehager er veldig opptatt av å tilrettelegge for sine ansatte. Det er bra. Men hvordan vet du når du skal tilrettelegge – og hvordan?

Pris

PBL-medlemmer: 590 kroner.
Ikke-medlemmer: 790 kroner.

Målgruppe

Kurset er for ledere og pedagogiske ledere

Læringsmål

  • Tilretteleggingsplikt, hva og hvordan?
  • Kartlegging, gjennomføring og oppfølging
  • Tett oppfølging; hva betyr det?
  • Arbeidstaker skal medvirke til dialog og bidra til hva som er mulig
  • Hvorfor unngå «skjult» tilrettelegging?
  • Gjennomgang av ulike case; helseutfordring opp mot rett nærvær

Det utføres tilrettelegging for ansatte i barnehager i alle stadier. Både før, under og etter sykdom. Målet er å forebygge sykefravær, eller å bidra til at den sykmeldte skal komme tilbake på jobb så raskt som mulig.

Når tilrettelegging gjennomføres over tid, ser vi at det ikke alltid foreligger en plan for oppfølging eller at det settes av tid til evaluering. Dermed kan det bli for lite tilrettelegging, for mye tilrettelegging – eller at tiltakene ikke er i samsvar med utfordringene.

I dette kurset kommer vi inn på ulike hensyn ledere må vurdere med tanke på «riktig» nærvær opp mot helseutfordringer.

Hva betyr det at leder skal tilrettelegge så langt det er mulig? Muligheter for å kunne tilrettelegge i barnehagen påvirker også det som skjer med endringer ellers på huset. Alle saker er individuelle, og det er mange hensyn som skal vurderes.

Målet er at tilrettelegging skal være til beste for den ansatte og barnehagen som helhet.

Vi viser til konkrete eksempler fra tilrettelegginger som har vært utført i barnehager. 

 

Kursholdere

Anette Grainger

Anette er HMS-rådgiver/fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Anette jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi, støy, psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Hun er spesialist i helse/miljø-ergonomi fra MNFF og utfører fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger. Anette har 13 års erfaring fra privat praksis og bedriftshelsetjeneste – i all hovedsak rettet mot muskel- og skjelettplager. Hun har i tillegg videreutdanning i konflikthåndtering ved Diakonhjemmet høgskole.

Johanne Lie-Berland

Johanne er HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor  Bedriftshelsetjeneste. Hun jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi og individuell sykefraværsoppfølging. Hun utfører fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger. Johanne har lang erfaring fra arbeid med individuell oppfølging av sykemeldte, arbeidsrettet rehabilitering og undervisning rettet mot muskel- og skjelettplager og smertemestring.