Nettkurs: Hvordan forebygge og håndtere konflikter i barnehagen?

Nettkurs: Hvordan forebygge og håndtere konflikter i barnehagen?

De fleste ledere vil oppleve konflikter i personalgruppen. Hvordan du som leder håndterer konflikten vil kunne være avgjørende for utfallet. Kurset vil gi deg økt bevissthet rundt hvordan du kan forebygge og håndtere konflikter for å ivareta et godt arbeidsmiljø i barnehagen.

Pris

PBL medlemmer: 990 kroner

Ikke-medlemmer: 1290 kroner

Målgruppe

Ledere med personalansvar og interesserte ansatte

Læringsmål:

Få grunnleggende kunnskap om forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen.

Dette kurset foregår på «direkten» slik at deltagerne kan spørre kursholder og kommentere underveis. Enkle oppgaver i løpet av kurset for diskusjon og refleksjon.

Forberedelser:

Har lest igjennom tilsendt kursmateriale før kursstart.

Mange har erfart hvor vanskelig og belastende konflikter på jobb kan være. Undersøkelser har vist at ledere kan bruke 20 prosent av arbeidstiden på håndtering av konflikter og ettervirkninger av disse. Kunnskap om forebygging og håndtering er derfor viktig for alle som skal lede en arbeidsplass. Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre deg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer du sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet. På dette kurset gjennomgår vi de viktigste momentene ved forebygging og håndtering.

Selv om dette er et nettkurs, legges det opp til en dialog mellom kursholder og deg som deltaker. Vi oppfordrer til delaktighet fra kursdeltakerne og at kursdeltakere underveis i kurset gjerne stiller spørsmål og kommer med tilbakemeldinger. For at vi skal oppnå den gode dialogen mellom kursdeltakerne og kursholder Sven Tore, er det en grense på antall deltakere slik vi har på våre fysiske kurs. Kursmateriale sendes ut på forhånd, som vi ber kursdeltakerne lese gjennom. Det er små oppgaver underveis og en liten pause midt i kurset.