Nettkurs: Beredskap i en pandemisituasjon

Nettkurs: Beredskap i en pandemisituasjon

«Beredskap er en samlebetegnelse på sånt man skulle ha tenkt på før det var for sent.» - Knut Nærum.

Pris

PBL medlem / PBL Mentor BHT kunde: 390 kroner

Ikke medlemmer: 490 kroner

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle medarbeidere i barnehagen eller på skolen som kan bidra i en beredskapssituasjon.

Vi står fremdeles i startfasen av en beredskapssituasjon, som potensielt vil kunne vare lenge. Hva kan barnehager og skoler gjøre nå for å unngå «skulle ha tenkt på før det var for sent»? Beredskapsplan skal gjennomgås og revideres årlig, og ellers ved behov. Vi står i dag i en situasjon hvor flere kjenner på dette behovet.

Faggruppen for beredskap i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste ønsker med dette nettkurset å gi dere veiledning til komme i gang med å:

  • kartlegge egne risikosituasjoner, med temaer som eksempelvis brann, alvorlig smittsom sykdom og datasikkerhet. 
  • planlegge deres egen beredskap i nåværende situasjon, med ny organisering.
  • styrke samspillet på jobb for å samarbeide bedre ved uforutsette hendelser / krisesituasjon (på toppen av den krisen med pandemien som vil påvirke oss i 2020).  

Deltakere vil ikke trenge bakgrunnskunnskap innen beredskap for å delta. Kjennskap til deres nåværende beredskapsplan i PBL Mentor HMS, eller andre system kan være en fordel, men ikke en nødvendighet.

Myndighetene styrer oss etter spesielle retningslinjer i denne unntakstilstanden. I Norge har vi høy tillitt til myndigheten og opplever derfor trygghet ved å følge myndighetens anbefalinger.

På samme måte vil en god beredskapsplan bidrar til at alle i personalgruppen har tillit til sin leder, som inntrer som beredskapsleder i en krisesituasjon.

Det er avgjørende i en beredskapssituasjon at alle kjenner til, og utfører sine pålagte oppgaver. Med god samhandling kan skadeomfang begrenses, og en kommer raskere tilbake til normalsituasjon.

I dette nettkurset vil vi ha fokus på beredskapsarbeidet i den enkelte barnehage eller skole, gjennom eksempler som er tilpasset pandemisituasjonen.

Kursholdere

Sølvi Mellingen

Sølvi Mellingen er HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun bistår blant annet med rådgivning og veiledning innenfor generelt HMS-arbeid og yrkeshygiene. Hun jobber med yrkeshygieniske kartlegginger som f.eks. inneklima, fuktskader, belysning, støy og kjemikalier. Hun underviser i systematisk HMS-arbeid og risikoanalyse, og skreddersyr interne kurs etter barnehagens behov. Sølvi er utdannet HMS-ingeniør fra Høgskulen Stord/Haugesund, og har erfaring som HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i bedriftshelsetjeneste for ulike bransjer.

 

Lise Marie Grøttland Brox

Lise er HMS-rådgiver, sykepleier og HMS-verneingeniør i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med å lære barnehager om å arbeide smart med systematisk HMS og dokumentasjon. Hun utfører inneklima kartlegginger, rådgivning og opplæring, samt at hun er opptatt av støy forebyggende tiltak i barnehagene. Hun har lang erfaring som leder i kommunal helse sektor og arbeider med psykososiale arbeidsmiljøspørsmål som konflikthåndtering, stressmestring og utfører veiledning samt kurs innen psykososialt arbeidsmiljø.

Kjetil Landsverk

Kjetil er HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Kjetil jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og ergonomi. Barnehagene treffer ham gjerne i forbindelse med fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger, samt sykefraværsoppfølging. Han underviser også i ergonomi og stressmestring. Kjetil har fem års erfaring fra privat praksis hvor han i hovedsak jobbet med muskel- og skjelettplager. Han har også jobbet som bedriftsfysioterapeut.

Katrine Skjetne

Katrine er HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Katrine jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og ergonomi. Hun har som fysioterapeut bred erfaring med individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger, samt generell bistand i sykefraværsoppfølging. Hun underviser i ergonomi og legger da vekt på forebygging og fysisk aktivitet.

Katrine har fem års erfaring fra tidligere arbeid med helsefremmende aktiviteter på jobb og bedriftshelsetjenester innen flere ulike bransjer.