Nettkurs: Ny veileder med strengere krav til hygiene og smittevern – slik kan barnehagen forberede seg på gjenåpning

Nettkurs: Ny veileder med strengere krav til hygiene og smittevern – slik kan barnehagen forberede seg på gjenåpning

Fra mandag 20. april gjenåpner barnehagene etter å ha vært stengt i over en måned. Nå handler det om å sikre best mulig hygiene og smittevern for barn, ansatte og foreldrene. Vi gir barnehagen praktiske råd og forslag, basert på den nye nasjonale veilederen om smittevern i barnehagen.

Pris

Pris
390,- for PBL-medlemmer
490,- for ikke-medlemmer

Påmeldingsfrist:

Fredag 17. april, klokken 08.00

Varighet:

1 time og 30 minutter

Nettkurs:

Fredag 17. april, klokken 10.00 – 11.30

Målgruppe

Ledere og alle ansatte som arbeider i barnehage. 

På grunn av korona-pandemien har barnehagene vært stengt siden 13. mars. Barnehagene har i denne perioden kun hatt et tilbud til barn av kritisk personell og barn med spesielle omsorgsbehov. Men nå er målet at vi gradvis skal vende tilbake til mer normale dager. 

Gjenåpningen av barnehagene skal, ifølge regjeringen, skje på en måte som er smittevernfaglig forsvarlig. Men hva betyr det? Og hvordan kan barnehagen sørge for at nødvendige smitteverntiltak er på plass før gjenåpning?

Med dette nettkurset vil vi i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste hjelpe barnehagen med å få på plass gode rutiner som skal begrense risikoen for koronasmitte i barnehagen, og som kan bidra til å trygge ansatte og foreldre når de nå vender tilbake til barnehagen. 

Kunnskap om hygiene og smittevern er det beste middelet for å beskytte oss og å begrense smittespredningen. Det er et krav at alle som arbeider i barnehage skal ha god opplæring i smittevern og hygiene.

Hygiene- og smittevernsarbeidet må gjennomføres på en god og helhetlig måte gjennom hele smittevernkjeden, slik at barnehagen reduserer og stopper smitte.

På kurset vil du få informasjon og rådgiving om den nye nasjonale veilederen om smittevern i barnehagen (skal være klar senest 16. april), samt praktiske råd og tips basert på vår mangeårige erfaring med hygiene- og smittevernsarbeid i barnehager.

Kurset følger Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger, og vi vil blant annet omhandle:

  • Hvordan jobbe systematisk med smittebergrensing?
  • Hvordan lage og bruke sjekklister, rutiner og avvik?
  • Risikovurdering av ulike scenarioer
  • Generelt om hygiene og smittevern i barnehagen
  • Hvordan etablere gode hygienerutiner?
  • Hvordan lære barna god håndhygiene?

Læringsmål

Bidra til at barnehagen og de ansatte er i stand til å gjenåpne barnehagene under smittevernfaglige forsvarlige rammer, og minimere risikoen for smittespredning i barnehagen.  

Kursholdere

Lise Marie Grøttland Brox

Lise er HMS-rådgiver, sykepleier og HMS-verneingeniør i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med å lære barnehager om å arbeide smart med systematisk HMS og dokumentasjon. Hun utfører inneklima kartlegginger, rådgivning og opplæring, samt at hun er opptatt av støy forebyggende tiltak i barnehagene. Hun har lang erfaring som leder i kommunal helse sektor og arbeider med psykososiale arbeidsmiljøspørsmål som konflikthåndtering, stressmestring og utfører veiledning samt kurs innen psykososialt arbeidsmiljø.

Hanne Bjerke

Hanne er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun underviser i hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, stressmestring, seniorpolitikk og AKAN arbeid.

Hanne har lengre erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og at arbeidsglede og ansvar for eget arbeidsmiljø er viktig i barnehagene.

Anne-Lise Hole Blakstad

Anne-Lise Hole Blakstad er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi.