Midt i livet – overgang eller undergang?

Midt i livet – overgang eller undergang?

Dette snakkes det alt for lite om! Hva skjer i overgangsalderen, og hvordan påvirker denne livsfasen arbeidshelsen. Hva kan vi gjøre for å få en så bra overgang som mulig, og samtidig ha det bra på jobb?

Pris

1050,- 

Målgruppe

Daglig leder og ansatte over 40 år

Overgangsalder sier mange - hva om vi heller kaller det en livsovergang?

 I alle slike livsoverganger er vi sårbare for å utvikle problemer som påvirker hvordan vi er og oppfører oss. Det skjer mye nytt, og det kan oppleves som en trussel mot identiteten og selvbildet vårt.

Det er viktig at arbeidsgiver og ansatte har kompetanse på ulike livsfaser, slik at eventuelle utfordringer kan tas tak i tidlig

1 av 5 ansatte i barnehage er over 50 år, så det er gode grunner for å øke kompetansen om denne livsfasen.

Det kan være ekstra utfordrende for kvinner som har uttalte plager å fungere like godt på jobb. Dårlig søvn og nattesvette påvirker overskudd og tilstedeværelse.  Dette er en livsfase det snakkes alt for lite om og det er også alt for liten kunnskap både hos arbeidsgiver og de ansatte.

Innhold: 
I kurset vil dere lære mer om hva overgangsalderen er og hva som skjer i kroppen.

Vi ser på:

  • Fysiologi og hormonelle endringer
  • Symptomer på overgangsalderen
  • Helseaspekter og forebygging
  • Behandlingsalternativer
  • Psykologiske aspekter
  • Livsstil
  • Kosthold og ernæring

Målsetting:
Hensikten med kurset er å gi ledere og ansatte mer kompetanse på hvordan denne fasen av livet påvirker oss både på arbeidsplassen og i livet ellers. Overgangsalder er mer enn hetetokter, og mange av de utfordringene kvinner møter i denne livsfasen er vanskelig å forstå. For mange kvinner er dette vanskelig å snakke om, men alle kvinner går igjennom dette med mer eller mindre plager.

Gjennomføring:
Kurs med tid til diskusjon og erfaringsutveksling. Råd og veiledning ut fra anbefalte nasjonale retningslinjer.  

Varighet:
3 timer (9-12)

Kursholder

Hanne Bjerke

Hanne er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun underviser i hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, stressmestring, seniorpolitikk og AKAN arbeid.

Hanne har lengre erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og at arbeidsglede og ansvar for eget arbeidsmiljø er viktig i barnehagene.