Midt i livet – overgang eller undergang?

Midt i livet – overgang eller undergang?

Du er midt i livet. Er det en varslet krise? Overgangsalder sier mange, hva om vi heller kaller det en livsovergang? I alle slike livsoverganger er vi sårbare for å utvikle problemer som påvirker hvordan vi er og oppfører oss. Det skjer mye nytt, og det kan oppleves som en trussel mot identiteten og selvbildet vårt.

Pris

PBL-medlemmer: 990 kroner.
Ikke-medlemmer: 1.290 kroner.

Målgruppe

Kvinnelige ledere og ansatte i barnehagen

Overgangsalderen er en naturlig livsfase, men oppleves veldig forskjellig avhengig av symptomer og problemer. Målet er at du etter kurset skal ha lært mer om hva overgangsalderen er og hva som skjer i kroppen. Hva kan du forvente? Er dette noe som skal behandles, eller kan du la det være?

Vi skal ta opp myter og misforståelser, og bidra til at denne perioden i kvinnens liv ikke forties, men snakkes om på lik linje med andre faser av livet, slik som pubertet og graviditet.

Kurset tar for seg både det gode og det mindre gode i denne livsfasen.

Vi ser på:

  • Fysiske endringer i overgangsalderen
  • Psykiske faktorer
  • Behandling, eller ikke?
  • Hormonbehandling
  • Kulturelle forskjeller
  • Jobb og identitet

Mange mennesker er mest sårbare ved store livsoverganger. Det er mye som skjer midt i livet. Du er kanskje ikke lenger i topp fysisk forfatning og føler deg kanskje ikke så attraktiv som før. Kanskje mister du foreldrene dine, mens barna flytter ut og etablerer sine egne liv.

Mens nye problemer gir seg til kjenne midt i livet, er det også en del problemer man kan vinke farvel til på dette tidspunktet. Den travle småbarnsperioden og hektiske ungdomsfasen, med mange bekymringer og sene våkenetter, er over. Økonomien er ofte romsligere og endelig kan du sette av tid til å dyrke egne interesser eller satse på jobb og karriere.

Overgangsalderen oppleves ulikt, men mange strever i denne perioden. Det er fremdeles en del tabubelagte emner som er forbundet med denne livsfasen, selv om alle kvinner går igjennom den.

Kursholder

Hanne Bjerke

Hanne er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, rådgivning til leder og ansatte, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun underviser i hygiene og smittevern, trygg mat i barnehagen, stressmestring, seniorpolitikk og AKAN arbeid.

Hanne har lengre erfaring fra bedriftshelsetjenesten, og er spesielt opptatt av systematikk i HMS arbeidet, og at arbeidsglede og ansvar for eget arbeidsmiljø er viktig i barnehagene.

Hun tar nå en videreutdanning i ledelse- og organisasjonspsykologi.