Medlemsmøter februar-mars 2023

Medlemsmøter februar-mars 2023

Pris

Gratis

Målgruppe

Eiere og daglig ledere/styrere i PBLs medlemsbarnehager.

PBL arrangerer i februar og mars 2023 medlemsmøter i 11 byer over store deler av landet.

På møtene vil PBL dele viktig informasjon om barnehagedrift og hva som ellers rører seg i sektoren.

PBL vil i tillegg benytte anledningen til å be medlemsbarnehagene om innspill om blant annet strategiplanen i forkant av landsmøtet i mai.

Vi oppfordrer medlemsbarnehagene til å sette av tid til å møte oss, og vi gleder oss til å treffe dere.