Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

Fremtidens barnehage må i større grad rigges som en lærende organisasjon. Er din barnehage det? I en rapport om barnehagelærerrollen pekes det på at barnehagen må rigges til å bli en lærende organisasjon i større grad enn i dag. Det krever barnehagelærere som har faglig og analytisk-metodisk kompetanse til å lede det pedagogiske arbeidet, gjennomføre systematisk evaluering og utforming av endringsplaner. På dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan jobbe endringsrettet i egen organisasjon og hvordan du kan bygge barnehagen som en lærende organisasjon.

Pris

1490 kroner inkl. lunsj

Målgruppe

Ledere i barnehagen, styrer / daglig leder og pedagogisk ledere.

Læringsmål
• Kunnskap om lærende organisasjon
• Kunnskap om innovasjonsprosessen
• Praktiske oppgaver som kan tas med tilbake til arbeidet i egen barnehage

Innhold/tema
• Lærende organisasjon
• Ulike lederverktøy
• Innovasjonsprosessen
o Implementering
o Kollektiv mestringstro

Metode
Forelesning, erfaringsdeling og refleksjonsoppgaver

Kursholder

Anne-Lene Skog Dahl

Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. Anne-Lene har jobbet i barnehage siden tidlig nittitall, først som assistent, senere som pedagogisk leder, assisterende styrer og styrer. Anne-Lene har også jobbet som enhetsleder for barnehagene i Frogn kommune.

I alle år har Anne-Lene vært opptatt av hvordan man kan lede personalgrupper mot ønsket praksis gjennom felles bevissthet og kollektiv kompetanse. De siste årene har hun holdt kurs innen områdene ledelse, psykososialt miljø, realfag og matematikk i hverdagen.