Systematisk internkontroll i PBL Mentor HMS

Systematisk internkontroll i PBL Mentor HMS

Barnehager har gjennom årene fått flere internkontrollkrav fra ulike lovverk. Dette er krav som angår både de ansatte og barna, og dette blir omtalt på mange måter, blant annet HMS-arbeid og miljørettet helsevern. Lovverket er ulikt, men kravet om internkontroll er beskrevet ganske likt. PBL Mentor inviterer derfor til kurs for å jobbe med disse internkontrollkravene i ditt eget system.

Pris

1990 kroner, inkludert lunsj. 

 

Målgruppe

Daglig ledere og verneombud, eller andre som har definerte roller med å «administrere PBL Mentor HMS»

Mål med kurset:

  • Vite hvordan barnehager kan arbeide systematisk med internkontrollarbeidet i PBL Mentor HMS og få inspirasjon til å fortsette med dette etter kurset.
  • Få oversikt over lovkrav til internkontroll (IK) for barnehager og hvordan dette er ivaretatt i PBL Mentor HMS (inkl. barnehageloven).

Beskrivelse av kurset

I kurset skal vi se på lovkravene knyttet til internkontroll i barnehagen, og vi skal se nærmere på hvordan dere kan bruke PBL Mentor HMS til internkontroll-arbeidet.

Vi vil gå gjennom følgende:

  • Systematisk internkontroll-arbeid
  • MentROS
  • Avvik
  • Dashbord
  • Referanser og merkelapper
  • Tilsyn i barnehager
  • Siste timen får dere mulighet til å arbeide med egne områder innen PBL Mentor HMS som dere ønsker veiledning i

Dere vil få oppgaver som dere skal utføre i deres egen PBL Mentor HMS underveis i kurset, så sørg for at dere har med egen PC og at alt er klart for å logge inn i deres bruker.

Oppfølging

I etterkant av kurset vil PBL Mentor tilby en oppfølging via Teams. Målet er å følge opp arbeidet som barnehagene starter med på kurset, og å kunne svare på spørsmål for et videre godt arbeid med systematisk IK-arbeid.