Kollegautvikling - hvordan dra lasset sammen?

Kollegautvikling - hvordan dra lasset sammen?

Det er ikke bare ledere som trenger inspirasjon og faglig påfyll. Hvordan bidrar egentlig hver enkelt til et godt arbeidsmiljø i barnehagen og hva skal vi forvente av hverandre? Hvordan får vi fram den beste utgaven av oss selv? En balanse mellom å gi og få fungerer!

Pris

PBL medlemmer: 990 kroner

Ikke-medlemmer: 1290 kroner

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Alle som jobber i barnehage

Det kreves mer av en som jobber i barnehagen enn å få frem det beste i barnet. Som ansatt i barnehage skal du også få frem det beste i deg selv, og i dine kolleger. Det kan være like krevende og kommer ikke av seg selv.
På kurset går vi nærmere inn på hvordan du kan opptre profesjonelt overfor dine kolleger og samtidig være den beste utgaven av deg selv som et viktig tilskudd til arbeidsmiljøet.

På kurset får du vite mer om hvordan du kan:
• Bli en bedre lagspiller for dine kolleger
• Inkludere dine kolleger enda mer i hverdagen
• Se dine kolleger og hvordan de også bidrar
• Bidra til et arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utvikling

Innhold/tema
Et godt arbeidsmiljø gir positive ringvirkninger for alt barnehagen er og gjør. Det er viktig for å skape et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv, og her må alle ansatte involvere seg for at barnehagen skal lykkes! Vær stolt over arbeidsplassen din, ta på «arbeidsdrakten» og løft frem det gode arbeidsmiljøet sammen. Kurset gir en innføring i hva den enkelte kan gjøre hver for seg og sammen med de andre, for å bidra til dette. Eksemplene er i tråd med de rådene som blir anbefalt av STAMI og Arbeidstilsynet, men presentert med eksempler både fra kursholder og deltakerne.