Invitasjon til daglig leder og tillitsvalg

Invitasjon til daglig leder og tillitsvalg

PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta inviterer daglig leder/styrer og tillitsvalgt til felles gjennomgang av punkter i hovedavtalen.

Pris

Pris: gratis

Målgruppe

daglig leder/styrer og tillitsvalg

Påmelding skjer etter «først til mølla»-prinsippet og det forutsettes at både daglig leder og tillitsvalgt(e) deltar på kurset. Påmelding skjer for styrer/daglig leder og tillitsvalgt(e) sammen, via linken. Påmeldingene håndteres av PBL, som er i dialog med forbundene.

Innhold:
•Fremme samarbeidet i den enkelte barnehage
•Felles forståelse av hovedavtalen
•Rolleforståelse, tillitsvalgt/arbeidsgiver