Hygiene og smittevern i barnehagen

Hygiene og smittevern i barnehagen

Det er mye nærkontakt i barnehager og det skal det være. Derfor er det viktig med gode rutiner for å unngå smitte. Gode kunnskaper om hygiene og sikker mathåndtering er dessuten et lovkrav. Kompetanse og motivasjon er viktig når mange jobber med mat, samtidig som god hygiene i hverdagen alltid bør være i fokus.

Pris

PBL-medlemmer: 990 kroner.
Ikke-medlemmer: 1.290 kroner.

Målgruppe

Kurset er for alle ansatte i barnehagen.

Læringsmål:

  • Litt om lover og regler
  • Smittekjeden 
  • Viktigheten av god håndhygiene
  • Konkrete tiltak i de ulike arbeidssituasjonene
  • De vanligste infeksjonene hos barn
  • Informasjon ut til foreldrene

Barnehagen omtales ofte som en smittebombe. Mange barnehager har høyt sykefravær. Hva kan dere som barnehageansatte gjøre for å unngå spredning av virus og bakterier, og for selv unngå å bli syk?

Selv om en viss smittespredning synes uunngåelig på grunn av barns generelle atferd, kan du med noen grep begrense spredningen. Kurset tar utgangspunkt i faglige råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet, om hvordan smitten kan begrenses.

Det er en fordel med kjennskap til hygiene- og smittevernrutinene i barnehagen, men ikke et krav.

 

Kursholder

Anne-Lise Hole Blakstad

Anne-Lise Hole Blakstad er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi.