Hva skaper godt arbeidsmiljø i barnehagen? - De ansatte har talt!

Hva skaper godt arbeidsmiljø i barnehagen? - De ansatte har talt!

Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste har intervjuet 1.000 ansatte i norske barnehager og sett på hva som skiller gode og mindre gode arbeidsmiljø.

Pris

PBL-medlemmer: 750,-
Ikke-medlemmer: 850,-

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Daglig ledere/styrere, pedagogiske ledere og verneombud i barnehagen.

Hanne har gjennomført en omfattende studie blant norske barnehager. 1.000 dybdeintervjuer med ansatte i 48 barnehager gir deg nå muligheten til å få svar på:

  • Hvilke faktorer som bidrar til å skape et bedre arbeidsmiljø? 
  • Hva gjør at de ansatte trives på jobb? 
  • Hvordan bør du ta tak i dette arbeidet i barnehagen din?
Alle som jobber i barnehage bør få med seg dette. Det er kanskje enkelt, men det er utrolig viktig å være klar over disse risikofaktorene. Hanne Kvaløsæter vet så tydelig hva hun snakker om - og hun treffer spikeren på hodet.
Deltaker på foredraget

Kursholder

Hanne Kvaløsæter

Hanne Kvaløsæter

Hanne Kvaløsæter er førskolelærer og HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder og eier av en barnehage og har en master i personalledelse.

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):

Inntil 4 uker før kursstart: kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.