Hovedavtalen - opplæring for daglig leder og tillitsvalgt

Hovedavtalen - opplæring for daglig leder og tillitsvalgt

PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta inviterer daglig leder / styrer og tillitsvalgt til kurs for å bli bedre kjent med Hovedavtalen.

Pris

Gratis

Målgruppe

Daglig leder og tillitsvalgt.

Hovedavtalen er fundamentet som samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal bygge på.

Partene er ikke alltid enige om alt, og det kan komme situasjoner der krav står mot krav. Men Hovedavtalen legger et grunnlag for at partene skal komme igjennom det, både på overordnet plan og lokalt. Det er derfor viktig at alle parter har kunnskap om Hovedavtalen og felles forståelse av innholdet. 

I et samarbeid mellom partene gis nå medlemmene i PBL og tillitsvalgte i barnehagene anledning til å bli bedre kjent med Hovedavtalen.

Målet med kurset er å fremme samarbeidet i den enkelte barnehage, gi felles forståelse av Hovedavtalen og styrke rolleforståelsen blant tillitsvalgte og arbeidsgivere.

Opplæringen består i innledninger fra partene, refleksjon og drøftinger blant deltakerne. 

Påmelding skjer etter «først til mølla»-prinsippet og det forutsettes at både daglig leder og tillitsvalgt(e) deltar på kurset. Påmelding skjer for styrer / daglig leder og tillitsvalgt(e) sammen, via lenken. Påmeldingene håndteres av PBL, som er i dialog med arbeidstakerorganisasjonene.

 

Kurset er gratis for deltakerne. Reiseutgifter dekkes av barnehagene.