Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

Nye personvernregler (GDPR) - hva betyr det for min barnehage?

De nye personvernreglene (GDPR) stiller krav til barnehagens oppbevaring og bruk av personopplysninger. Men hva betyr dette for deg og din barnehage?

Pris

990 kroner ekskl. mva

Målgruppe

Daglig leder

De nye personvernreglene oppleves av mange som omfattende og vanskelige å forstå. Barnehagen skal blant annet ha gode rutiner for å slette opplysninger og for å sikre en trygg oppbevaring av de opplysningene du får om barn i barnehagen. Når barnehagen behandler personopplysninger, enten dette er personopplysninger om ansatte, foreldre eller barn, har kravene til behandlingen av denne informasjonen nå blitt strengere.

Men hva betyr endringene i praksis for din barnehage? Er det fortsatt greit å henge opp bilder av barna i barnehagen? Og hva om du i tillegg fyller ut informasjon om barnets navn og fødselsdato? Når må det innhentes samtykke og hvordan skal du forholde deg til informasjon om barn som har sluttet?

På dette kurset om de nye personvernreglene vil PBLs advokat Tor Eitran guide deg gjennom jungelen av regler og hvordan du unngår å bryte regelverket.

Gjennom ulike eksempler fra barnehagedagen vil Tor vise deg hvor raskt det er å gå i personvernfella og hvor enkelt det er å unngå å falle i den.

På kurset vil du få vite mer om 

• sentrale begreper
• personopplysninger i barnehager
• hva må avklares / hva bør barnehagen gjøre
• nye krav ved GDPR
• lovgrunnlag og formål
• arkivering i barnehagen (barn som har sluttet)

Kursholder

Tor Eitran

Tor Eitran er advokat i PBL. I forbindelse med inntredelsen av den nye personvernloven har Tor hatt et hovedansvar for å vurdere hvilke konsekvenser det nye regelsettet medfører for barnehagesektoren. Tor Eitran har også vært involvert i alle vurderinger rundt personvernsikkerheten i PBL og alle PBLs produkter og tjenester.

 

Han har hatt advokatbevilling siden 2012 og har vært ansatt i PBL i overkant av tre år. Han har tidligere erfaring fra blant annet jobb hos fylkesmannen i Nordland og i selskapet Crawford & Company hvor han jobbet mye med saker relatert til personskadeerstatning og fast eiendom.