Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Bli med – bevegelsesglede og overskudd på jobb!

Barnehageansatte har en unik mulighet for å oppnå bevegelsesglede sammen med barna og dermed oppnå anbefalte 30 min med daglig fysisk aktivitet – på jobben! PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr et motiverende kurs innen temaene fysisk aktivitet, helse og livsstil hvor du får gode råd for å oppnå bevegelsesglede og overskudd for de ansatte i barnehagen. Bli med!

Pris

PBL medlemmer: 990 kroner

Ikke medlemmer: 1290 kroner

Målgruppe

Kurset er for alle ansatte i barnehagen

Læringsmål:

- Hva er fysisk aktivitet?
- Hvordan planlegge for bevegelsesglede i arbeidshverdagen?
- De voksne som rollemodeller for god helse
- Hvordan oppnå overskudd gjennom fysisk aktivitet?
- Motivasjon og endring

For lite fysisk aktivitet og uhensiktsmessig livsstil kan kobles opp mot høyt sykefravær hos de ansatte i barnehagene. For å oppnå målet om en helsefremmende arbeidsplass, mener vi at overskudd og god helse er grunnleggende byggesteiner i det gode arbeidsmiljøet. Kurset er bygget på nasjonale retningslinjer og nyere forskning som gir en innføring i hvilke tiltak det er hensiktsmessig å igangsette både på hjemmebane og i barnehagen.