Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Som leder har du ansvar for god beredskap i barnehagen. Har din barnehage dokumentert hvordan dere håndterer en trusselsituasjon?

Sted og tid

10:00 - 16:00

Pris

Pris inkl. lunsj: kr. 2.000,- for medlem 

Prisk inkl. lunsj: kr. 2.500,- for ikke medlem

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Ledere, HMS-ansvarlige, verneombud og andre som skal arbeide med barnehagens beredskapsplan.

Barnehager plikter å vurdere risiko og planlegge beredskap i barnehagen. Kravet om beredskap skal følge utviklingen i samfunnet.

En truende person, gjerne med nær relasjon til barn i barnehagen, er et eksempel på en hendelse som kan skje i barnehagen. Alvorlige og tilsiktede hendelser kan i ytterste fall være gisselsituasjoner eller alvorlige hendelser med våpen.

Å være forberedt på ulike hendelser er viktig for å kunne håndtere en reell situasjon på en god måte.

Vårt kurs innledes med en teoretisk introduksjon til temaet. Kursholder vil veilede gruppearbeid med risikovurdering, etterfulgt av en oppsummering av potensielle hendelser og erfaringer. Det gis også tips til gjennomføring av øvelse.

Det er et krav at barnehager kan vise til dokumentasjon i forbindelse med tilsyn på dette området. Men like viktig er det at kunnskapen er formidlet til ansatte gjennom bevisstgjøring og øvelse.

Kunnskap fra kurset kan implementeres i barnehagens beredskapsplan.

Læringsmål:
Gi deltakerne trening i å vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, samt en metode for å planlegge beredskap i tråd med risikobildet.