Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Alvorlige hendelser i barnehagen – slik får du bedre beredskap

Som leder har du ansvar for god beredskap i barnehagen. Har din barnehage dokumentert hvordan dere håndterer en trusselsituasjon?

Pris

PBL-medlemmer: 2.000 kroner  

Ikke-medlemmer: 2.500 kroner 

Prisen inkluderer lunsj.

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Ledere, HMS-ansvarlige, verneombud og andre som skal arbeide med barnehagens beredskapsplan.

Barnehager plikter å vurdere risiko og planlegge beredskap i barnehagen. Kravet om beredskap skal følge utviklingen i samfunnet.

En truende person, gjerne med nær relasjon til barn i barnehagen, er et eksempel på en hendelse som kan skje i barnehagen. Alvorlige og tilsiktede hendelser kan i ytterste fall være gisselsituasjoner eller alvorlige hendelser med våpen.

Å være forberedt på ulike hendelser er viktig for å kunne håndtere en reell situasjon på en god måte.

Vårt kurs innledes med en teoretisk introduksjon til temaet. Kursholder vil veilede gruppearbeid med risikovurdering, etterfulgt av en oppsummering av potensielle hendelser og erfaringer. Det gis også tips til gjennomføring av øvelse.

Det er et krav at barnehager kan vise til dokumentasjon i forbindelse med tilsyn på dette området. Men like viktig er det at kunnskapen er formidlet til ansatte gjennom bevisstgjøring og øvelse.

Kunnskap fra kurset kan implementeres i barnehagens beredskapsplan.

Læringsmål:
Gi deltakerne trening i å vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelser, samt en metode for å planlegge beredskap i tråd med risikobildet.

Kursholdere

Kjetil Landsverk

Kjetil er HMS-rådgiver og fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Kjetil jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid og ergonomi. Barnehagene treffer ham gjerne i forbindelse med fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger, samt sykefraværsoppfølging. Han underviser også i ergonomi og stressmestring. Kjetil har fem års erfaring fra privat praksis hvor han i hovedsak jobbet med muskel- og skjelettplager. Han har også jobbet som bedriftsfysioterapeut.

Lise Marie Grøttland Brox

Lise er HMS-rådgiver, sykepleier og HMS-verneingeniør i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med å lære barnehager om å arbeide smart med systematisk HMS og dokumentasjon. Hun utfører inneklima kartlegginger, rådgivning og opplæring, samt at hun er opptatt av støy forebyggende tiltak i barnehagene. Hun har lang erfaring som leder i kommunal helse sektor og arbeider med psykososiale arbeidsmiljøspørsmål som konflikthåndtering, stressmestring og utfører veiledning samt kurs innen psykososialt arbeidsmiljø.

Sølvi Mellingen

Sølvi Mellingen er HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun bistår blant annet med rådgivning og veiledning innenfor generelt HMS-arbeid og yrkeshygiene. Hun jobber med yrkeshygieniske kartlegginger som f.eks. inneklima, fuktskader, belysning, støy og kjemikalier. Hun underviser i systematisk HMS-arbeid og risikoanalyse, og skreddersyr interne kurs etter barnehagens behov. Sølvi er utdannet HMS-ingeniør fra Høgskulen Stord/Haugesund, og har erfaring som HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i bedriftshelsetjeneste for ulike bransjer.