Å lede arbeidstakere med psykiske plager

Å lede arbeidstakere med psykiske plager

Psykiske plager kan ramme de fleste av oss. Samtaler med ansatte som har psykiske plager kan av enkelte ledere oppleves som ekstra vanskelig. PBL Bedriftshelsetjeneste inviterer til heldagskurs om hvordan du som leder kan ivareta ansatte med psykiske plager i barnehagen.

Pris

PBL-medlemmer: 2.000 kroner
Ikke-medlemmer: 2.500 kroner

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Ledere i barnehagen

Både fysiske og psykiske plager påvirker tanker, følelser, handlinger og hvordan vi fungerer i hverdagen. 

Mange ledere opplever det utfordrende å ivareta omsorgsplikten for den ansatte og samtidig ivareta barnehagenes interesse og stabiliteten i barnehagen.

På kurset orienterer vi om de vanligste psykiske plagene, hvordan disse kan påvirke arbeidstakeren og arbeidsevnen, og hvordan behandlingstilbudet er organisert og tilgjengelig i helsevesenet.

Vi vil på kurset gi råd og veiledning om hvordan du som leder kan:

  • Oppnå tillit hos den ansatte
  • Se den ansattes behov
  • Få vurdert muligheter for tilrettelegging og god oppfølging
Meget dyktig foredragsholder. Innfallsvinklingen var svært relevant for meg som daglig leder, dvs. ved å få noe mer kunnskap hva som for eksempel kan trigge i gang reaksjoner hos medarbeidere som strever med psykiske plager.
Deltaker - Oslo
Foredragsholder var dyktig på sitt fag. Han ga oss en innføring i psykiske plager og litt forståelse rundt dette. Han hadde god dialog med kursdeltakerne. Tror kurset kunne vært enda bedre dersom det hadde vært lagt opp til et heldagskurs.
Deltaker Stavanger