PBL gir innspill til veileder om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling

PBL gir innspill til veileder om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling for private barnehager. PBL hilser initiativet velkommen, men ber direktoratet vurdere enkelte forbedringer.

Publisert:

I et brev til direktoratet gir PBL 13 konkrete innspill til veilederen.

– Våre medlemsbarnehager er veldig opptatt av å drive i henhold til regelverket. Tidligere har tolking av regelverket i veldig stor grad skjedd gjennom enkeltsaker. Så for medlemsbarnehagene og for oss er det grunnleggende positivt at Utdanningsdirektoratet nå tar føringen for en helhetlig klargjøring av regelverkets rammer. Derfor håper vi også at vi gjennom konstruktiv dialog kan bidra til at dette blir et enda bedre verktøy, både for barnehagene og for direktoratets nyopprettede organ for økonomisk tilsyn i private barnehager.

Det sier advokat Einar Brunes i PBL om bakgrunnen for henvendelsen til Utdanningsdirektoratet. I det åtte sider lange brevet – med 13 konkrete punkter – gir PBL innspill om den nye veilederen som er publisert på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Ny lovforståelse

Innspillene handler blant annet om at veilederen på enkelte punkter legger opp til en annen lovforståelse enn det som har vært gitt i tidligere praksis fra statsforvaltere og gjennom tolkningsuttalelser fra Utdanningsdirektoratet.

«Vi er usikre på om det er en bevisst praksisendring som Utdanningsdirektoratet nå legger opp til gjennom veilederen», heter det i brevet der PBL etterlyser hvilke rettslige vurderinger som eventuelt ligger til grunn for praksisendringen.

PBL har også vært i møter med de ansvarlige i Utdanningsdirektoratet om saken.

Klargjøring av handlingsrom

På andre områder påpeker PBL at veilederen ikke gir gode nok svar på hvilket handlingsrom private barnehager har til selv å gjøre prioriteringer innenfor barnehagelovens rammer.

– Det er viktig for mange barnehager at det økonomiske tilsynet klargjør grensene for bruken av offentlige midler og foreldrebetaling. Det er særlige forpliktelser som følger med det å drive virksomheter som får betydelige deler av sine inntekter gjennom offentlige tilskudd. Men det må ikke bety at enhver privat barnehage skal driftes som om den er kommunal, sier Einar Brunes.

PBL oppfordrer medlemsbarnehager som har spørsmål knyttet til det aktuelle regelverket om å ta kontakt for informasjon og veiledning.

Les brevet fra PBL her.