Flere kommuner varsler tilsyn – slik kan barnehagen styrke beredskapen

Flere kommuner varsler tilsyn – slik kan barnehagen styrke beredskapen

Flere kommuner fører nå større tilsyn med risikovurdering og beredskap i barnehagene. Her er noen tips til hva barnehagen må ha kontroll på.

Publisert:

Oslo er blant kommunene som har varslet at de gjennomfører en tilsynskampanje på dette området og at de vil føre tilsyn både med private og kommunale barnehager. 

Bakgrunnen er blant annet et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet som presiserer behovet for risikovurdering av hendelser som gisseltaking og skyteepisoder. Dette etter flere hendelser i andre land.

Viktig å ha god oversikt

Marianne A. Bergrud er rådgiver i PBL og jobber med systemet PBL Mentor HMS. Hun understreker at det er viktig at barnehagene har kontroll på risikoforholdene i barnehagen.   

– Det betyr at barnehagene må gjennomføre jevnlige risikovurderinger, og at barnehagen kan dokumentere dette, forteller Bergrud.

– Videre er det viktig at barnehagen jobber aktivt med beredskapskortene, som beskriver tiltak som skal utføres ved en uønsket hendelse. Det er viktig at barnehagen gjennomfører beredskapsøvelser slik at de er best mulig forberedt om noe skulle skje. Skrivebordsøvelser er en god metode for slike beredskapsøvelser, sier Bergrud.

Ber om dokumentasjon

Mange medlemsbarnehager i PBL bruker PBL Mentor HMS i det viktige HMS-arbeidet i barnehagen. I PBL Mentor HMS er det laget en rutine for risikovurdering og her finner barnehagen eksempler på hvilke områder som skal risikovurderes, i tillegg til områder i beredskapskortene. Andre barnehager kan ha andre systemer som sikrer dette.

I Oslo varsler kommune at de vil etterspørre følgende dokumentasjon i forbindelse med tilsynet:

  • Innholdsfortegnelsen av internkontrollsystemet (Oversikt over temaområdene)
  • Internkontrolldokumentasjon og prosedyrer knyttet til § 14 (Områdene «barn og sikkerhet» og «beredskap» i PBL Mentor HMS)
  • Barnehagens beredskapsplan
  • Risikoregister (oversikt over alle risikovurderinger)

PBL tilbyr gratis webinar

For å gi medlemmene ytterligere informasjon om dette temaet, setter PBL og fagpersonene som jobber med innholdet i PBL Mentor HMS over nyttår opp et webinar om beredskap og risikovurderinger.

– Det blir et gratis webinar. Her skal du få gode råd og tips til hvordan du bør jobbe med beredskap i barnehagen, forteller Bergrud.

Webinaret vil blant annet omhandle:

  • Beredskapsgruppe
  • Risikovurdering
  • Beredskapsplan
  • Beredskapsøvelser

Vil du delta på webinaret?

Meld din interesse her, så sender vi en e-post med nærmere informasjon over nyttår.