Tilskudd: Nå kan du finne satser for 2021 på Barnehagemonitor

På faktanettstedet barnehagemonitor.no har PBL samlet masse relevant fakta om barnehagesektoren, også tilskuddssatser på kommunenivå.

Tilskudd: Nå kan du finne satser for 2021 på Barnehagemonitor

Forskjellen mellom høyeste og laveste tilskuddssats i 2021 er på over 120.000 kroner, viser foreløpige tall over kommunale vedtak om driftstilskudd til private barnehager.

Publisert:

Etter at regjeringen og Fremskrittspartiet tirsdag ble enige om å reversere kuttet i pensjonstilskudd til private barnehager, publiserer PBL nå gjeldende tilskuddssatser basert på kommunale vedtak for 2021.

Onsdag formiddag var litt over 100 kommuner med i oversikten på faktanettstedet barnehagemonitor.no. Oversikten vil imidlertid oppdatert fortløpende i tiden som kommer, etter hvert som kommunenes vedtak kommer inn i datasystemet.

Sammenligne med nabokommunen

Du finner oversikten, både med nasjonale tall og tall for din kommune her. Her er det også mulig å sammenligne tilskuddene der du bor med tilskuddene i nabokommunen eller andre kommuner som det er naturlig å sammenligne med.

Selv om innføringen av bemanningsnorm og skjerping av pedagognorm i 2018/2019 skulle tilsi at forskjellene i tilskuddsnivå i ulike kommuner utjevnes, viser de ferske tallene at det fortsatt er betydelige forskjeller fra kommune til kommune.

Blant de 105 kommunene som først ble publisert topper Tinn kommune med 317.115 kroner per barn (0-2 år), mens Rana ligger på bunn med 196.887 kroner. Det er en forskjell på 120.000 kroner per barn.

Øker mindre enn forventet prisvekst

Som PBL tidligere har skrevet, øker satsene på landsbasis mindre enn forventet lønns- og prisvekst. Det betyr at sektoren i realiteten ikke blir tilført mer "kjøpekraft", selv om man dette året var forespeilet en økning knyttet til at en rekke kommuner i 2019 økte bemanningen for å innfri bemanningsnormen.

Lokalt er det imidlertid store forskjeller. Enkelte kommuner har fått et betydelig løft fra 2020 til 2021, mens det i andre kommuner er vesentlig lavere tilskudd neste år sammenlignet med i år.

Klager kan gi endringer

Merk deg for øvrig at tallene er foreløpige.

PBL har på bakgrunn av funn i satsvedtakene satt i gang klageprosesser i en rekke kommuner. Her vil tallene bli justert dersom klage fører til endret sats.

Det er også noen få kommuner som ikke har beregnet sats med 13 prosent pensjonspåslag. Her vil det også komme justeringer når disse kommunene har rettet dette opp og endringene er meldt inn til PBL.

  • Er ikke din kommune med i oversikten? Meld inn lokalt satsvedtak til .